ÖZEL Salihli Can Hastanesi

Özel Salihli Can Hastanesi

İcra Kurulu Başkanın Mesajı

Global refah düzeyinin artması, teknolojideki çok hızlı gelişim, bunun tıbbi çalışmalara yansıması; 21. yüzyılda sağlıkta büyük bir dönüşümün gerçekleşeceğinin birer göstergesidir. Özellikle günümüzde değişen sağlık kavramı; kendi sağlığıyla ilgili sorumluluk alan, sağlıklı yaşamaya, hasta olmamaya özen gösteren, sağlık verilerini yanında taşıyan, proaktif bir yaklaşımı temsil ediyor.

Sağlık sektöründe sağlıklı bir gelişme sağlamanın yolu gelişmelere adapte olmayla doğru orantılıdır. Teknolojideki gelişmeler, sağlık alanındaki uygulama modellerinde de pek çok değişikliğe neden olacaktır. Geleceğin hastanesi daha çok ‘entegre dijital’ bir yapıya kavuşacaktır.

Teknolojik uygulamalar bilgiye erişimde ve iletişimde sınırları kaldırdı… İnsanlar, her konuda olduğu gibi kolayca ulaştıkları muazzam bilgi kaynağı sayesinde sağlıkları ve hastalıkları ile ilgili bilgilenmekte ve  bilinçlenmekteler. ‘Birey’ ve ‘koruyucu tıp’ odaklı bir sağlık sistemine yöneliş söz konusu.  

Kuruluşumuzdan bugüne, bütüncül sağlığın ve iyilik halinde sürekliliğin önemine yaptığımız vurgu ve geleceğe dönük bakış açımız ile Can Sağlık grubu olarak 21. yy kurgusuna adapte bir sağlık grubuyuz.

Varlık sebebimiz, fiziksel ve ruhsal iyilik ve bütünlük halini sağlamaktır. Sağlığa dair bakış açımızda başlangıç noktamız bireysel ve toplumsal bilinç seviyesini artırmak olarak kurgulanmıştır. Sağlığı bir bütün olarak görüyor ve sadece tedavi süreçlerini değil, hastalığı önleyici faaliyetleri de kurguluyoruz. Biz Can Sağlık Grubu olarak toplumdan aldığımızı topluma verme çabası içerisinde, bütüncül ve karşılıklı etkileşimi temsil eden bir role sahibiz. Temel görevimiz insan sağlığını bütün yönleriyle korumak ve iyileştirmek. Bu fonksiyonumuzu toplumsal bütün süreçlerde yer alarak gerçekleştiriyoruz. Toplumun sadece sağlık camiasıyla değil eğitim, spor, sanat alanındaki kanaat liderleriyle birlikte hareket ediyor, bölgenin bütüncül gelişimine kanaat önderliği yapmaktan da mutluluk duyuyoruz.

Can Sağlık Grubu olarak iyiye dair her şeyin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Sloganımız da bu yüzden “SENİNLE MÜMKÜN”. Ortak akıl, temel metodolojimiz. Tüm uygulamalarımızı ölçümleme mühendisliğini kullanarak tasarlıyoruz. Kanaat değil kanıt sistemleri kullanıyoruz. Her bir iş akışımız ve hatta kurgularımız önceden ölçülür, veri analizi yapılır ve öngörülü biçimde dizayn edilir. Başarımızı, ayrıntılara olan hassasiyetimize, birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarımızla oluşturduğumuz ortak akıla ve yeni yüzyıl paradigmalarını tüm süreçlerimize entegre etmemize borçluyuz.

Can Sağlık Grubu olarak, hastalarımız başta olmak üzere, yaşamı paylaştığımız herkesle birlikte oluşturduğumuz güvenin, dayanışmanın, sağlığa ve iyilik halinin sürekliliğine yaptığımız katkının paha biçilmez olduğuna inanıyoruz.

Geleceğin sağlık kurgusu; hastanelerde kanıt sistemlerinin ve bilimselliğin önem kazandığı sürekli bir yenileşme ve iyileştirme sürecinin yaşanacağı daha saydam ama bir o kadar da  karmaşık bir dünyayı temsil etmektedir.

21. yüzyıl…Herkesin bir kurgusu, geleceğe dair bir duygusu var. Bu aralar toplum olarak da birey olarak da zor günlerden geçiyoruz. Oturup dertlenebilir, kaderinize küsebilir ya da birilerini suçlayabilirsiniz.

Bir başka deyişle, gelecekten korkabilir, geleceği bekleyebilirsiniz ya da geleceği kurgular, inşa edersiniz. Biz, bu zorluklara seyirci kalmayı değil, onları aşarak daha da güçlü hale gelmeyi, geleceği inşa etmeyi  seçiyoruz.

Gidilecek çok yol, alınacak çok ders, varılacak çok güzel bir yer var ve biz güzel ülkemiz için en iyisinin mümkün olduğuna inanıyoruz. Seninle Mümkündiyoruz.

Sağlıklı yarınlar için buluşma noktanız olmaktan duyduğumuz gurur, bize duyduğunuz güvenden aldığımız onurla ve saygılarımla…

 

Umut Can KESKİNER

Can Sağlık Grubu İcra Kurulları Başkanı