ÖZEL Salihli Can Hastanesi

Özel Salihli Can Hastanesi

Operasyonel Faaliyetlerimiz

     NE YAPIYORUZ ?
Varlık Sebebimiz: Fiziksel ve ruhsal iyilik ve bütünlük halini sağlamak ve korumak.
Sağlığa Bakış Açımız: Başlangıç noktamız gerek bireysel gerekse toplumsal düzeyde bütüncül sağlığa dair bilinç seviyesini artırmaktır. Sağlığı bir bütün olarak görüyor ve sadece tedavi süreçlerini değil, hastalığı önleyici faaliyetleri de kurguluyoruz.

Toplumdaki Rolümüz: Biz Can Sağlık Grubu olarak toplumdan aldığımızı topluma verme çabası içerisinde, bütüncül ve karşılıklı etkileşimi temsil eden bir role sahip olduğumuzun bilincindeyiz. Temel görevimiz insan sağlığını bütün yönleriyle korumak ve iyileştirmek. Bu fonksiyonumuzu toplumsal bütün süreçlerde yer alarak gerçekleştiriyoruz. Toplumun sadece sağlık camiasıyla değil eğitim, spor, sanat alanındaki kanaat liderleriyle birlikte hareket ediyor, bölgenin bütüncül gelişimine kanaat önderliği yapmaktan da mutluluk duyuyoruz.

Fiziki tedavi süreçlerine ek olarak bireysel ve toplumsal sağlık bilincini kazandırmak için “Sağlık Okuryazarlığı” uygulamalarımız,  sosyal projelerimiz ile eğitime, sanata ve spora hem destek veriyor hem de aktif katılım sağlıyoruz.

Can Tiyatro Grubumuz, Can Voleybol Takımımız, Geleneksel Başöğretmen Atatürk Bisiklet Turumuz, Can Spor Turnuvalarımız aktif katılım uygulamalarımızdan bazılarıdır.

                                        NASIL YAPIYORUZ ?

METODOLOJİMİZ: Biz Can Sağlık Grubu olarak iyiye dair her şeyin birlikte mümkün olduğunu düşünüyoruz. Sloganımız da bu yüzden “SENİNLE MÜMKÜN”. Ortak akıl, temel metodolojimiz. Tüm uygulamalarımızı ölçümleme mühendisliğini kullanarak tasarlıyoruz. Kanaat değil kanıt sistemleri kullanıyoruz. Her bir iş akışımız ve hatta kurgularımız zamanında ölçülerek, veri analizi yapılarak  öngörülü biçimde dizayn edilmektedir. Başarımızı, ayrıntılara olan hassasiyetimize, birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarımızla oluşturduğumuz ortak akıla ve yeni yüzyıl paradigmalarını tüm süreçlerimize entegre etmemize borçluyuz.

TEMEL PARADİGMAMIZ:   Hızla gelişen ve değişen bir gezegende yaşıyoruz. Teknolojik gelişmeler pek çok alanda bireyin yerini alacak kurgular yaratıyor. Tek tuşa basarak hastalık teşhisi ve tedavisini yapabilen makineler icat edildi. Fantastik ve büyüleyici icatlar.. Ama tüm bunlar beraberinde büyük bir kaosu da getirdi. Çünkü bütün o akıllı makinelerin yapamadığı çok önemli bir şey var:  “ANLAM”  ve “DUYGU”..  Biz Can Sağlık Grubu olarak bütün kurgumuzu bu gerçek üzerinde konumlandırdık.

Kurumsal hafızamızı ve iş zekamızı geliştirecek, içinde derin anlamlar barındıran ve duygulara sahip çıkan bir desen oluşturduk. Tüm çalışma arkadaşlarımız, sahip olduğumuz en değerli yanımızdır. Biz, alanında uzman ve ilkeli, saygın bir ekibe sahibiz. Ekibimizle birlikte yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızda hem çalışma arkadaşlarımıza hem de hastalarımıza fiziksel sağlığı koruyucu hizmetlerin yanında içinde anlam ve duygu barındıran uygulamalar sunuyoruz.

Can Sağlık Grubu olarak, kalitenin yalnızca dosyalardaki bir  evrak olmadığına inanıyor, yaptığımız ya da planladığımız her çalışma ile kaliteyi bütüncül ve sürekli kılıyoruz.

Hastalarımız ve hasta yakınlarımızla yapıcı ve içten iletişim kuruyor, onların yalnızca fiziksel değil psikolojik sağlığını da önemsiyoruz. Güler yüzlü, içten ve profesyonel  hizmetlerimizle sağlık uygulamalarımızda fark yaratmaya devam ediyoruz.

21. yüzyıl… Herkesin bir kurgusu, geleceğe dair bir duygusu var. Bu aralar toplum olarak da birey olarak da zor günlerden geçiyoruz. Oturup dertlenebilir, kaderinize küsebilir ya da birilerini suçlayabilirsiniz. Bir başka deyişle, gelecekten korkabilir, geleceği bekleyebilirsiniz ya da geleceği kurgular, inşa edersiniz. Biz,  zorluklara seyirci kalmayı değil, onları aşarak daha da güçlü hale gelmeyi, geleceği inşa etmeyi  seçiyoruz.

Gidilecek çok yol, alınacak çok ders, varılacak çok güzel bir yer var ve biz güzel ülkemiz için, birlikte en iyisinin mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle kurumsal sloganımız “Seninle Mümkün”

FARK YARATAN UYGULAMALARIMIZ

1.“ARTI” PROJEMİZ

Amaç: Can Sağlık Grubu, proaktivite uygulamalarımızdan biri olan “ARTI” projemiz ile hastanemiz bünyesinde görev yapan her bir çalışma arkadaşımızın, yapı ve/veya işleyişe fikirleri ile de ortak olması ve kurumsal karar alma mekanizmalarında söz sahibi olması sağlanmaktadır.

Uygulanma Süreci: İsteyen çalışma arkadaşımız hastanemizle ilgili bir durumu yazılı olarak her gün ayrı bir katta bulunan ve İnsan Kaynakları Birimimiz tarafından bulunduğu katın ve yerin duyurusu yapılan  “ARTI” kutusuna koyar. Aktardığı iletiye isim yazıp yazmamak konusunda herkes serbesttir. Bununla birlikte isimlerini yazmaları önerilmektedir. Çünkü, kutuya bırakılan her bir ileti her hafta İcra Kurulu Toplantısı’nda değerlendirilir. Sadece problem durumunu bildiren iletiler 1 Puan, problemi çözüm önerisiyle bildiren iletiler 3 Puan, İlettiği çözüm önerisi sadece bir bölümü değil tüm hastaneyi etkileyecek oranda geniş açılı olan iletiler 5 Puan alır. Her bir ileti ayrı ayrı puanlanır. Altı aylık periyodlar halinde, en yüksek puanı alan 3 Can Sağlık Grubu çalışanı 5 yıldızlı bir otelde bir hafta sonu çift kişilik hediye tatil kazanır.

2. ÇALIŞAN ELÇİLERİMİZ

Can Sağlık Grubu bünyesinde çalışan ekip arkadaşlarımızdan isteyenler, gönüllülük ilkesiyle, toplumsal sağlığa katkı sağlamak amacıyla hastanemizden hizmet alan 60 yaş ve üstü hastalarımızın elçileri olmaktadır. Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında başlayan bu uygulamamız bünyesindeki hastalarımızın sağlık durumları telefonla, ev ziyaretleri ile düzenli olarak takip edilmekte; bu yolla hastalarımıza önleyici sağlık hizmeti sunulmaktadır.

3. KURULLARIMIZ

Can Sağlık Grubu bünyesinde ilkelerimizin çalışmalarımıza yansıması ve hizmetlerimizin mükemmelliğini sağlamak ve korumak amacıyla çeşitli kurullar bulunmaktadır.
Kurul üyelerimiz farklı birimlerdeki çalışma arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Kurullarda yer almak isteyen her bir çalışma arkadaşımıza 150 saatlik hizmet içi eğitim verilmiş ve bu eğitimleri başarıyla tamamlayan bireylere kişilik testi uygulanmıştır. Böylelikle her bir kurul, farklı kişilik özelliklerine sahip, konusunda uzman ve hastanemizdeki farklı birimlerde görev yapan bireylerden oluşmuştur.

ETİK KURUL 

Kurum içerisinde çözüm ihtiyacı bulunan ancak çözüm konusunda fikir ayrılıkları yaşanan durumlarda nihai karar mekanizması olmak kurulun temel fonksiyonudur. Karar alınırken, “bilgi – kanıt sistemlerini ve analitik düşünme tekniklerini” kullanmak, “açıklık, sürdürülebilirlik, adalet, yalınlık ve doğruluk” ilkelerini zemin almak, kurulun yürütme ilkesidir.

Faaliyet Süreci: Kurum içerisinde çeşitli birimlerce alınan her türlü operasyonel karara her çalışanın itiraz hakkı bulunmaktadır.( Stratejik Kararlara itiraz edilemez.) Can Sağlık Grubu çalışanı olarak, itiraz başvusu yazılı olarak – gerekçesi ile birlikte - Etik Kurul’a yapılır. Kendilerine yapılan başvuruyu takiben 7 gün içerisinde Etik Kurul üyeleri başvuruyu değerlendirmek üzere toplanır ve itirazı veriler ve kanıtlar dahilinde değerlendirerek başvuruya ilişkin karar alır. Sonuç, karar alınmasını takiben 24 saat içerisinde başvuruda bulunan kişi ve/veya kişilere yazılı olarak iletilir. Rapor halinde İcra Kurulu’na sunulur.

AR-GE KURULU

Dış sahadan “anket, derinlemesine mülakat, odak grup görüşmeleri, kaynak tarama” tekniklerini kullanarak veri toplamak; toplanılan verileri istatistiki yöntemlerle raporlamak; hazırladığı raporu talep edilen birime sunmak kurulun temel fonksiyonudur. Çalışmalarını uygularken  “bilgi – kanıt sistemlerini, analitik düşünme tekniklerini, ulusal ve uluslararası kaynakları” kullanmak, “açıklık, sürdürülebilirlik, adalet, yalınlık ve doğruluk” ilkelerini zemin almak kurulun yürütme ilkesidir.

Faaliyet Süreci: Can Sağlık Grubu olarak, kurumsal faaliyetlerin kurgulanması öncesinde konu alanına ilişkin veri ihtiyacı oluşması durumunda Araştırma – Geliştirme ( AR-GE ) Kurulu’na yazılı olarak başvurulur. Kurul, kendisine yapılan başvuruyu 24 saat içerisinde değerlendirmeye alır ve konu alanına göre talebe ilişkin bilgileri 7 gün içerisinde hazır hale getirir ve yazılı olarak ilgili kişi ve/veya kişilere  iletir ve rapor halinde İcra Kurulu’na bildirir.

DENETLEME KURULU

İç sahadan “gözlem, katılımlı gözlem, sosyal deney” yöntemlerini kullanarak veri toplamak; toplanılan verileri istatistiki yönetmeler kullanarak raporlamak; hazırladığı raporu ilgili birime ekibine sunmak temel fonksiyonudur. Çalışmalarını uygularken  “bilgi – kanıt sistemlerini, analitik düşünme tekniklerini” kullanmak, “açıklık, gizlilik, adalet, yalınlık ve doğruluk” ilkelerini zemin almak, kurulun yürütme ilkesidir.

Faaliyet Süreci: Can Sağlık Grubu olarak, kurumsal faaliyetlerin kurgulanması öncesinde konu alanına ilişkin kurumsal veri ihtiyacı oluşması durumunda Denetleme Kurulu’na yazılı olarak başvurulur.  Kurul, kendisine yapılan başvuruyu 24 saat içerisinde değerlendirmeye alır ve konu alanına göre talebe ilişkin bilgileri 7 gün içerisinde hazır hale getirir ve yazılı olarak ilgili kişi ve/veya kişilere iletir ve rapor olarak İcra Kurulu’na sunar.

HALKLA İLİŞKİLER KURULU

İç ve dış sahada hizmet verilenlere yönelik gereksinimleri saptamak, düzeltme ve yenileme faliyetlerini organize etmek ve uygulamak temel fonksiyonudur. Çalışmalarını uygularken  “bilgi – kanıt sistemlerini, analitik düşünme tekniklerini” kullanmak, “açıklık, gizlilik, sürdürülebilirlik, yalınlık ve doğruluk” ilkelerini zemin almak, kurulun yürütme ilkesidir.

Faaliyet Süreci: Can Sağlık Grubu olarak, kurumsal faaliyetlerin kurgulanması sırasında konu alanına ilişkin kurumsal organizasyon ihtiyacı oluşması durumunda Halkla İlişkiler Kurulu’na yazılı olarak başvurulur.  Kurul, kendisine yapılan başvuruyu 24 saat içerisinde değerlendirmeye alır ve konu alanına göre talebe ilişkin organizasyona destek faaliyetleri kurgular ve uygular. Uygulama sonucunu bütün detaylarıyla rapor haline getirir ve İcra Kuru’luna sunar.

4. AKTİVİTE KULÜPLERİMİZ

CAN TİYATRO KULÜBÜ

Can Sağlık Grubu çalışanları tarafından 2015 yıında kurulmuş olan tiyatro kulübümüz her yıl bir tiyatro oyunu sahnelemek üzere düzenli olarak çalışmalar yapmaktadır.

CAN VOLEYBOL TAKIMI

Can Sağlık Grubu çalışanları tarafından kurulmuş olan voleybol takımımız haftada bir gün voleybol maçı yapmaktadır.

TURNUVALARIMIZ

Can Sağlık Grubu çalışanlarının birlikte değerli vakit geçirmeleri ve iş hayatının paylaşımlarını sağlığa dönük aktivitelerle eğlenceli bir sürece dönüştürmek amacıyla yılda bir kez “Tavla Turnuvası”, “Masa Tenisi Turnuvası”, “Dart Turnuvası” düzenlenmektedir.