ÖZEL Salihli Can Hastanesi

Özel Salihli Can Hastanesi

Anlaşmalı Kurumlar

ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ KURUMLAR

 • SGK     

       (SSK BAĞKUR KAMU ÇALIŞANLARI EMEKLİ SANDIĞI)

 • TBMM

ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ ÖZEL SİGORTALAR

 • GARANTİ BANKASI (EUREKO SİGORTA) 
 • PROMED
 • AK SİGORTA 
 • ALLİANZ 
 • AXA SİGORTA

ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ BANKALAR

 • ŞEKERBANK
 • İŞ BANKASI 
 • HALK BANKASI 
 • ZİRAAT BANKASI & HALKBANK

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ile Sağlık Hizmet Sözleşmesi Yapılmıştır. "Özel Sağlık Kurumundan Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi" şartlarına göre hastalar tüm branşlarda kabul edilir. Kimler Yararlanabilir?

1. Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri, devredilen Sosyal Sigortalar Kurumunca (SSK) yürütülen kişiler;

a) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık ve analık sigortası sağlık yardımlardan yararlandırılanlar,

b) 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık sigortası sağlık yardımlarından yararlandırılanlar,

c) 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında işsizlik ödeneği alan ve hastalık ve analık sigortası sağlık yardımlarından yararlandırılan sigortalılar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler,

ç) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında iş kaybı tazminatı alan ve hastalık ve analık sigortası sağlık yardımlarından yararlandırılan sigortalılar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler,

d) Diğer ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında yer alan yurtdışı sigortalısı ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler,

2. Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri, devredilen Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunca (Bağ-Kur) yürütülen kişiler; 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında sağlık yardımlarından yararlandırılanlar,

3. Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri, devredilen T.C. Emekli Sandığı Kurumunca yürütülen kişiler, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında sağlık yardımlarından yararlandırılanlar,