ÖZEL Salihli Can Hastanesi

Özel Salihli Can Hastanesi

Ahmetli

1313 yılında Saruhanoğullarının Manisa İlini Bizanslılardan almasına müteakip Karacabey Komutasında bir kuvvette Ahmetli'ye gönderilmiş ve ilçenin güneyinde Güldede Mezarlığı mevkiindeki dağ yamaçlarına yerleştirilmiştir. Zamanla düşman tehlikesinin kalkması sonucu bu kuvvet ve çevreden gelenlerin ilçenin Kurtuluş Mahallesinin bulunduğu yere yerleşmesi sonucu köy haline gelmiştir.

İlçenin ilk ismi Karacabey iken sonradan Rusya Bölgesinden gelen Çerkezlerin buraya yerleşmesiyle Beyazıt adını almıştır. 1870 yılı sonlarında resmen nahiye olan İlçenin adı Şehit Ahmetli olarak kayıtlara geçmiştir. 29 Ekim l923 yılında Cumhuriyetin ilanı ile ilçenin adı Ahmetli olarak değiştirilmiştir.Bu ismin kesin olarak nereden alındığı belli olmamakla beraber Karacabey'in diğer adının Ahmetli olması nedeniyle verildiği tahmin edilmektedir. l875 yılında kurulan Belediye teşkilatı bir ara kaldırılmış ve 01 Ağustos 1951 yılında yeniden kurularak günümüze kadar gelmiştir. Manisa ili Turgutlu ilçesine bağlı bir nahiye olan Ahmetli, 10 Haziran 1987 tarih ve 3392 Sayılı Kanunla ilçe olmuş ve 1 Eylül 1988 tarihinde Turgutlu ilçesinden resmen ayrılarak ilçe merkezi halini almıştır.

Ahmetli ilçesinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. İlçe genelinde eski mezar odalarını saklayan pek çok yığma tepe mevcuttur. İsa'dan önce 6.ncı yüzyılda yaşamış olan Lidyalılara ait bu höyüklerin çoğu bin tepeler mevkisinde bulunmaktadır. Zaman zaman defineciler tarafından tahrip edilmesine rağmen günümüze kadar korunabilmiştir. İlçedeki eski yapı özelliğini gösteren eski Hükümet Konağı Cumhuriyetten önce yapılmış ve yapılış tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

İDARİ VE COĞRAFİ YAPISI

Ege Bölgesinin iç kısmında yer alan Ahmetli ilçesi; doğusunda Salihli, batısında Turgutlu, kuzeyinde Gölmarmara ve Saruhanlı, güneyinde Ödemiş ilçeleri ile çevrilidir. Deniz seviyesinden yüksekliği 83 metre olan ilçenin yüzölçümü 240 Km2'dir.

İlçe merkezi yerleşim yeri olarak Gediz havzasında bulunmaktadır. Doğal yapı olarak genelde yüksek olmayan dağlar ve Gediz ovasından meydana gelmektedir. Güneyinde Boz Dağlar, Kuzeyinde Çal dağı ilçeye paralel Ege denizine dik olarak uzanmaktadır. İlçe ve çevresine genelde Akdeniz iklimi ve bitki örtüsü hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçmekte olup, yağışlar genellikle yağmur, nadiren kısa süreli kar olarak görülmektedir.

Güney kesimlerinde genellikle çınar, meşe, çam ağaçlarından oluşan geniş ve iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlar bulunmaktadır. İlçe Mülki hudutları dahilinde biri merkez olmak üzere 2 Belediye, 14 köy ve 6 merkez mahallesi mevcuttur.

İlçemize bağlı köyler:Alahıdır Köyü, Ataköy Köyü, Bahçecik Köyü, Canbazlı Köyü, Dereköy Köyü, Derici Köyü, Dibekdere Köyü, Hacıköseli Köyü, Halilkahya Köyü, Karaköy Köyü, Karkın Köyü, Kestelli Köyü, Mandallı Köyü, Seydiköy Köyü

Devlet yönetimi ile halk arasındaki ilişkiler fevkalade olup, katılımcı demokrasinin gereği olarak vatandaşın gerek merkezi ve gerekse Mahalli İdarelere karşı ilgi, destek ve işbirliği her geçen gün artmaktadır. Vatandaşın devlete karşı saygısı büyüktür.

NÜFUS DURUMU

Ahmetli ilçesinin 2010 yılı içerisinde yapılan nüfus sayımı sonuçları sonucu ikametgaha göre toplam nüfusu 15.801 olup, Bu nüfusun 9.790' i ilçe merkezinde, 6.011'i köylerde yaşamaktadır.  ( 2010 Yılı Nüfus sayımına göre )

Ekonomik Durum

TARIM

Ahmetli ilçesinin Ekonomisi tarıma dayalı olup, tarımda makineleşme sağlanmıştır. Modern tarım araç ve gereçleri geniş ölçüde kullanılmaktadır. İlçemizin hayvancılık potansiyeli yeterince değerlendirilmediğinden hayvancılığın ekonomideki payı çok düşüktür. Gediz Nehri İlçe Merkezinin 4 km kuzeyindeki Ahmetli Ovasını baştan başa sulayarak doğu-batı yönünde akmaktadır.

Nehrin güzergahında bulunan Ahmetli regülatöründen sağlanan suyla Kestelli, Karkın, Ataköy, Seydiköy, Karaköy arazileri sulu tarıma açılmıştır.

İlçe Merkezinde 12. 000 balya kapasiteli tekel deposu, 3 Adet üzüm işletmesi, 1 Adet zeytinyağı fabrikası, 1 Adet turşu fabrikası, 1 adet pamuk çırçır fabrikası, 2 adet mandıra, 14 adet tavukçuluk işletmesi ve 1 adet un fabrikası mevcuttur.

İlçemizde yaklaşık 2 000 çiftçi ailesi olup çiftçi ailesi başına düşen arazi büyüklüğü yaklaşık 48 dekardır.

İlçe Tarım Müdürlüğünde; 1 İlçe tarım Müdür Vekili (Vet.Hekim), 3 Adet Ziraat Mühendisi 3 Adet Ziraat Teknisyeni, 2 Adet Veteriner Sağlık teknisyeni ile 1 Adet İşçi (Şoför) bulunmaktadır.

SANAYİ VE TİCARET

Ahmetli ilçesi İzmir gibi büyük bir sanayi ve ticaret kentine yakın olmasına karşın sanayi yatırımları yapılmamıştır. İlçemizde Ankara-İzmir asfaltı üzerinde prefabrike betonarme yapı elemanları üretimi yapan Demirağ Prefabrike Beton Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bulunmaktadır.

Fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 900 m3‘tür. Yine Ankara-İzmir asfaltı üzerinde Çeltikçioğlu Büz Boru Santrali Ticaret Sanayi Anonim Şirketi faaliyet göstermektedir. Fabrikanın yıllık 36.500 adet beton boru üretim kapasitesi bulunmaktadır. İlçemiz merkezinin kanalizasyon altyapısı tamamlanmıştır.

İlçede kurulan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin 104 ortağı olup, kooperatif adına Belediye tarafından istimlak edilen 41.550 m2’lik alan üzerinde 01/05/1987 tarihinde başlayan küçük sanayi sitesi inşaatı, 2004 yılında tamamlanmıştır.

İlçemiz ekonomisi tarıma dayalı olduğundan genel olarak tarım ürünleri ve dayanıklı tüketim malları ticarete konu olmaktadır.