ÖZEL Salihli Can Hastanesi

Özel Salihli Can Hastanesi

Üroloji

Kadın ve erkeklerde böbrekler, idrar yolları, mesane; erkeklerde prostat, penis ve testislerin hastalıkları, infertilite (kısırlık) ve empotans (iktidarsızlık) konularını inceleyen, bu hastalıkların medikal ve cerrahi tedavisini gerçekleştiren Özel Can Hastanesi Üroloji Bölümünde genel olarak aşağıdaki hastalıkların teşhis, tanı ve tedavisi yapılmaktadır:
Böbrek ve idrar yolları hastalıkları
Mesane (idrar kesesi) hastalıkları
Prostat hastalıkları
Penis ve testislerin hastalıkları
Erkeklerde cinsel yolla bulaşan hastalıklar
Çocuk ürolojisi
Jinekolojik üroloji
Endoskopik üroloji
Ümpotants (iktidarsızlık)
Erkeklerde infertilite (Kısırlık)


Böbrek ve İdrar Yolu Hastalıkları

Böbrek ve idrar yollarında taş oluşumu, iltihaplanma, kist ve iyi-kötü huylu tümörlerin teşhis, tanı ve tedavisi yapılan Üroloji Bölümümüzde ayrıca; ana karnındaki gelişme bozukluklarına bağlı olarak meydana gelen anomalilerin tedavisi de yapılmaktadır. Böbrek tümörleri genellikle erişkin dönemde görülmektedir. Bu tümörlerin tedavisi, böbreğin tamamen veya sadece kanserli bölgenin çıkarılması ile mümkün olmaktadır. Hastanemizin Üroloji Bölümünde bu rahatsızlığın tedavisi teknolojik ekipman aracılığıyla alanında uzman doktor tarafından yapılmaktadır. Böbrek ve üreter (idrar yolu) taşları hemen her yaşta sıkça görülmektedir. Açık ve kapalı (Endeskopik,URS) olarak tedavileri hastanemizde gerçekleştirilmektedir.


Mesane Hastalıkları

Üroloji Bölümümüzde mesane anomalilerinde, mesane ön duvarının kapanmaması (ekstrofi), tıkanıklık, iltihaplanma gibi durumlarda; divertiküller (kesecikler), mesane taşları, prekanseröz (kanser oluşturabilecek gelişimler) lezyonları, iyi-kötü huylu tümörlerin teşhis, tanı ve tedavisinde hastalara hizmet verilmektedir. Mesane kanseri daha çok, sigara içen erişkinlerde rastlanan bir hastalıktır. En önemli belirtisi idrarda kan görülmesidir. Yüzeysel ve derin olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hastanemizde bu hastalık için hastanın durumuna göre, endoskopik (kapalı) ameliyat, açık ameliyat, immünoterapi (mesane içine özel ilaçların uygulanması) seçenekleri sunulmaktadır.


Jinekolojik Üroloji

Kadınlarda idrar inkontinansında (idrar kaçırma), idrar yolundan vajene uzanan kistlerde, doğum ve jinekolojik operasyonlar sonrası idrar yolu ile vajen arasında oluşan fistüllerin (kanallar) tedavisinde ve idrarın devamlı olarak vajenden dışarı atılması durumlarında bölümümüzde hastalarımıza hizmet verilmektedir.


Endoskopik Üroloji

Bu gibi rahatsızlıklarda idrar yolundan özel aletlerle girilerek böbrek içine kadar tüm sistemin görülmesi sağlanmakta; değişik aletler kullanılarak doğmalık veya sonradan oluşan darlıklar giderilmekte, taşlar kırılarak çıkarılmakta, mesane ve prostat tümörleri tedavi edilmektedir. Ayrıca üreter taşlarına URS+Pnömolitotuptör ile müdahale edilmektedir


Prostat Hastalıkları

Prostat; mesane çıkımında yer alan, mesaneden çıkıp dışarı açılan, idrar yolunu çepeçevre saran ve meniyi oluşturmakla görevli bir salgı bezidir. Genç erkelerde prostatit denilen iltihaplanmaları, orta ve ileri yaşlarda iyi huylu büyümesi (BPH) ve kanseri sıklıkla görülmektedir. 45 yaşından itibaren her erkeğin senede bir defa ürolojik muayene yaptırması, kanda PSA (Prostat Spesifik Antijen) ölçümü ve üroflowmetri (idrar akım hızı ölçümü) yaptırması gerekmektedir. Üroloji Bölümümüzde yukarıda sayılan hastalıkların tedavisi ve yapılması öngörülen testlerin ve ölçümlerin tamamı yapılmaktadır. Açık ve kapalı ameliyat yöntemleriyle tedavi gerçekleştirilmektedir.Ayrıca prostat kanser şüphesinde Transrektal USG eşliğinde prostat biyopsisi işlevide gerçekleştirilmektedir.


Penis ve Testis Hastalıkları

Doğum sonrası görülen anomalilerde, hipospadias (idrar deliğinin penisin alt yüzünde ve geride olması), epispadias (idrar deliğinin penisin üst yüzünde ve geride olması) durumlarında, iltihaplanmalarda, testislerin kasıkta bulunması durumunda, iyi-kötü huylu tümörlerin teşhis, tanı ve tedavisinde hastanemizin Üroloji Bölümü?nde hastalara hizmet sunulmaktadır. Ayrıca bölümümüzde steril ameliyat şartlarında, cerrahi metotla ve tercihen anestezi altında sünnet yapılmaktadır.
Erkeklerde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Cinsel yolla bulaşan HIV virüsünün neden olduğu ve zamanla bağışıklık sistemini bozarak ölüme sebebiyet veren viral enfeksiyon AIDS ,ELÜSA testi ile teşhis konmaktadır. Tam olarak tedavisi mümkün olmayan bu hastalığın teşhis ve tanısı hastanemizde, yapılan testler aracılığıyla konulmaktadır. Ayrıca bölümümüzde cinsel ilişki ile bulaşan; yanma, akıntı ile seyreden gonore (bel soğukluğu) ve benzeri iltihabi hastalıklarda, herpes (cinsel bölgede uçuk), sifilis (frengi) gibi durumlarda, kondilom (siğil), AIDS gibi hastalıklarda hastalarımıza gereken tedavi hizmeti sunulmaktadır.


Empotans-İktidarsızlık

Peniste ereksiyonun (sertleşmenin) tam olamaması, cinsel ilişkinin zor veya imkansız hale gelmesi durumudur. Genellikle ileri yaş erkeklerde ve özellikle DM (şeker hastalığı), ASKH (kalp damar hastalığı) olan erkelerde görülen bu hastalıkların tedavi seçenekleri arasında bulunan medikal tedavi ve cerrahi olarak penil protez (mutluluk çubuğu), hastanemizde hastalarımızın hizmetine sunulmaktadır.


Erkeklerde İnfertilite-Kısırlık

Erkekte döllenmenin olamaması ve çocuk sahibi olmanın imkansız hale gelmesi durumudur. Endokrinolojik (hormonal) bozukluklar, anatomik bozukluklar (varikosel), geçirilmiş bazı enfeksiyonlar, radyasyona maruz kalma, kemoterapi gibi durumlar bu rahatsızlığa sebebiyet verebilmektedir. Tedavi seçenekleri arasında bulunan varikoselektomi (genişlemiş testis damarlarının bağlanması), medikal tedavi, testis biopsisi (parça alınması ve hücre aranması) hastanemizde gerçekleştirilmektedir.

Çocuk Ürolojisi

ÖZEL CAN  Hastanesi Üroloji Bölümünde çocuk ürolojisi ile ilgili olarak  da aşağıdaki durumlarda hastalarını teşhis, tanı ve tedavileri gerçekleştirilmektedir.

Yenidoğan, infant ve çocuklarda görülen ürogenital sisteme ait tüm konjinital (doğmalık) anomalilerin tanı ve tedavisi,
Hipospadias (idrar deliğinin penisin alt yüzünde ve geride olması)
Şüpheli genital yapı (Ünterseks)
Üretero-pelvik darlık
Üretero-vezikal darlık
Posterior üretral valv
Üreterosel
İşeme bozuklukları (gece ya da gündüz idrar kaçırma-enuresis nokturna-)
Pediatrik üriner sistem enfeksiyonları (veziko-üreteral reflü tedavisi)
Nörojenik mesane disfonksiyonları (Spina bifida vb.)
İnguinal bölge (kasık bölgesi) patolojileri (İnmemiş testis, hidrosel-sıvı toplanması-, herni-kasık fıtığı-)
Çocukluk çağı üregenital sistem tümörleri (Wilms tümörleri, testis tümörleri)
Çocukluk çağı taş hastalığı.