ÖZEL Salihli Can Hastanesi

Özel Salihli Can Hastanesi

Nöroloji

Nöroloji son  yıllarda  sağlanan teknolojik gelişmelerle, sınırlı bir dal olmaktan çıkmış ve artık birçok alt disiplini kendi bünyesine almış bir bölüm haline gelmiştir. Nörolojik tedavilerin etkin bir biçimde uygulanabilmesi ve hem genel olarak nörolojik hastalıkların hem de özel olarak bu kliniğe bağlı alt disiplinleri ilgilendiren sorunların  çözümlenebilmesi; gelişen teknolojilerden yararlanılabilme, özel uzmanlığa sahip bir ekip çalışması ve esnek bir hizmet sunum organizasyonu gerektirmektedir.
ÖZEL CAN Hastanesi Nöroloji Bölümünde aşağıdaki rahatsızlıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır:

 

  • Beyin damar hastalıkları ,tıkanmalar, kanamalar ve ileri dönem komplikasyonları (kalıcı felçler, kas sertlikleri )
  • Epilepsi (sara)
  • Polinöropati (etraf sinir sistemi yaygın hasarı)
  • Karpal tünel sendromu ve diğer bölgesel sinir sıkışmaları
  • Kas hastalıkları; myopatiler
  • Migren ve tüm baş ağrıları 

 

Hastanemiz Nöroloji laboratuarında en son teknolojik cihazlarla randevu vermeden EEG-EMG çekimleri yapılmaktadır.
 
1- Elektroensefalografi (EEG)
Beynin spontan (kendiliğinden) elektrik aktivitesinin kayıtlanarak haritalama, frekans analizi gibi sofistike yöntemlerle incelendiği ve başta epilepsi hastalığı olmak üzere birçok nörolojik hastalıkta tanı ve takip hizmetlerinin verildiği bölümdür.
 
2- Elektronöromyografi (EMG)-Uyarılmış Potansiyeller (UP)
Sinir sisteminin omurilik sonrasındaki, vücudun diğer sistem, organ ve dokuları ile bağlantıyı sağlayan bölümlerinin (Kökler, Pleksuslar, Sinir Lifleri), sinir sistemi-kas ilişkisinin ve kasların incelendiği sinir iletimi ve iğne EMG tetkikler grubudur.
Hastanemiz Noroloji Kliniği ve laboratuarında Epileptik hastaların tetkik ve tedavileri (her türü kan tahlilleri,EGS,MR)aynı gün içinde yapılmaktadır.
 
Epilepsi (Sara)
Epilepsi nöbeti, beyni etkileyen çeşitli nedenlere bağlı olarak bir grup beyin hücresinin anormal boşalımı sonucu ortaya çıkan bilinç, motor ve duyusal belirtiler olarak özetlenebilmektedir. 
Epilepsi hastalarının tetkik ve tedavileri (kan tahlilleri,EGS,BBT,MR ve tüm incelemeleri) hastanemiz bünyesinde yapılmaktadır.
 
İnme (Beyin Atağı)
İnme, beyni besleyen damarların tıkanması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Altmış yaş ve üzerinde, en sık rastlanılan nörolojik rahatsızlık inmedir. İnme, kanser ve kalp hastalıklarından sonra tüm dünya ülkelerinde ölüm ve sakatlık nedenleri arasında 3. sırayı almaktadır. Beyin damarıyla ilgili hastalıklarda erken teşhis çok önemlidir.Bu nedenle çağdaş alt yapı ile donatılmış hastanemiz nöroloji yoğun bakım servisinde hastalarımızın gerekli  tetkik ve takibi yapılmaktadır.
 
Hafıza Bozuklukları
Hafıza bozukluklarının başında unutkanlık gelmektedir ve unutkanlık günlük hayatımızda oldukça sık şikayet konusu olan bir durumdur. Bu yakınma özellikle ilerleyen yaşla birlikte Alzheimer gibi birtakım ciddi nörolojik hastalıkların habercisi olabilmektedir. Alzheimer hastalığında belirtiler sıklıkla bellek kaybı ile başlamakta ve zamanla hasta en basit işleri bile yapamaz hale gelmektedir. 
Bunama

Felç sonrası ortaya çıkan zihinsel algılama ve konuşma bozuklukları
Kafa travmaları sonrasında görülen unutkanlık, diğer zihinsel bozukluklar ve davranış bozuklukları
Beyin iltihapları (menenjit) sonrası unutkanlık, konuşma ve algılama problemleri
Alkole bağlı zihinsel bozukluklar
Ameliyatlardan (özellikle kalp ameliyatları) sonra ortaya çıkan zihinsel bozukluklar, unutkanlık, algılama ve konuşma bozuklukları
Parkinson, Multipl Skleroz (MS) vb. kronik nörolojik hastalıkların seyri esnasında görülen zihinsel problemler.