ÖZEL Salihli Can Hastanesi

Özel Salihli Can Hastanesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

ÖZEL CAN Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nde, vücudun üç temel duyusunu sağlayan organlarda oluşabilecek fonksiyon bozuklukları ve hastalıkların teşhis, tedavi ve izleme amacına yönelik kaliteli sağlık hizmetleri sunulmaktadır.
ÖZEL CAN Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nde aşağıdaki hastalıkların teşhis, tanı ve tedavileri yapılmaktadır:


Kulak

Dış kulak yolu iltihapları
Orta kulak iltihapları
Kulak kepçesi şekil bozuklukları
Yaralanmalar
Kulak tümörleri
Vertigo (Baş dönmesi)
Meniere Hastalığı


Otoskleroz

Fasial paraliziler(Yüz felci)
İşitme kayıpları
Tinnitus (Kulak çınlaması)

Burun ve Sinüsler
Allerjik rinit (Saman nezlesi)
Burun kırıkları
Burun septum deviasyonu
Konka bülloza
Konka hipertrofileri
Burun polipleri
Burun yabancı cisimleri
Burun kanamaları

Endoskopik sinüs cerrahisi (Kronik sinüzit, konka bülloza , nazal polip)
Burun ve sinüs tümörleri
Burun şekil bozuklukları
Baş ve yüz ağrıları
Sinüs enfeksiyonları


Ağız-Boğaz

  Horlama
  Enfeksiyonlar
(Farenjit, tonsillit, geniz eti hastalıkları, peritonsiller abse, odontojenik enfeksiyonlar, vs?)
  Ağız boşluğu tümörleri (Dil, ağız tabanı, yutak, vs.)
  Yutma bozuklukları


Tükürük Bezleri

Sialolitiazis (Tükürük bezi taşları)
Tükürük bezi enfeksiyonları
Tükürük bezi kist ve tümörleri
Tükürük bezi yaralanmaları

Larinks


Enfeksiyonlar
Ses tellerinin polip ve nodülleri (Laringeal mikrocerrahi)
Larinks tümörleri
Ses bozuklukları
Ses teli felçleri
Solunum zorlukları


Boyun

Boyun kistleri
Boyun tümörleri
Derin boyun enfeksiyonları
Boyun travmaları


Hastanemiz Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü Bünyesinde Tanı Amacıyla Yararlanılan Modern Teknolojik Olanaklar:
Odyoloji, Nörotoloji ve Vestibüler Fonksiyon Testleri Ünitesi

Pure tone odyometri (Saf ses odyometrisi)
Konuşma odyometrisi
Timpanometrik inceleme (Akustik impedans testleri)
Akustik refleks inceleme

Videoendoskopi Ünitesi


Burun boşluğu, nazofarinks (geniz) ve larinks (gırtlak, ses telleri) endoskopik muayenesi ve biyopsi alımı
Geniz(nazofarinks), gırtlağın ve ses tellerinin endoskopik değerlendirilmesi yapılmaktadır.
Kulak Burun Boğaz Alanında Sık Rastlanan Hastalıklar Hakkında Kısa Bilgiler

Kulak İltihaplanmaları
Genellikle bir üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben, enfeksiyon kulağa ilerlemekte bunun sonucu kulak enfeksiyonu meydana gelebilmektedir. Genel hastalık belirtilerinin yanında kulak ağrısı ve işitmede azalma bulunmaktadır.

Kulak iltihaplanmaları üç şekilde görülmektedir:

Dış kulak iltihaplanmaları (otitis eksterna)
Orta Kulak iltihaplanmaları (otitis media)
İç kulak iltihaplanmaları( labirentit)
Vertigo (Baş dönmesi)
Vertigo şikayeti olan hastalar; kendilerinin veya çevrelerinin döndüğünü söylerler. Baş dönmesi, sıklıkla bir iç kulak probleminden kaynaklanmaktadır. Baş dönmesi, denge sistemleri ile ilgilidir. Bu sistemle kişi, vücudunun hangi yönde olduğunun, nereye dönük olduğunun, ne tarafa doğru hareket ettiğinin veya döndüğünün bilincinde olmaktadır.


Meniere Hastalığı
Meniere, iç kulakta bulunan sıvının dengelenmesi, ayarlanması ile ilgili bir problemdir. Hastalığın gerçek sebebi bilinmemektedir. İç kulak, işitme ve denge ile ilgilidir ve içi sıvı dolu bir kapsülden oluşmuştur. Meniere hastalığında, bu sıvının basıncı artmakta ve artan basınç, kulak çınlamasına, kulakta dolgunluk hissine, işitmede azalmaya ve baş dönmesi hissine yol açmaktadır. Hastalık, baş dönmesi, işitmede dalgalanmalar ve kulak çınlaması atakları ile karakterizedir.Bu ataklara bulantı, kusma, denge kaybı ve terleme eşlik edebilir.


Allerjik rinit (Saman nezlesi)

Yaygın olarak saman nezlesi olarak da adlandırılan alerjik rinit havayla solunan parçacıklara karşı vücutta oluşan aşırı reaksiyondur. Toplumda en sık rahatsızlığa neden olan hastalıklardan biridir ve alerjik rinit tedavi edilmediği takdirde üst solunum yolları ve akciğer sorunlarına yol açabilmektedir.


Burun Kırığı

Yüze gelen travmalarda en çok hasar gören kemik burun kemiğidir. Burun kemiğine önden veya yandan darbe gelebilmekte ve kırılma daha çok yandan gelen darbeler sonucu olmaktadır. Burun kırığı bazen kemiğin yer değiştirmesine neden olmadan hafif bir çatlakla kendini göstermesine rağmen, şiddetli travmalarda kemikte çok parçalı ve çökmelerin olduğu kırıklar gelişebilmektedir. Burun kırığı ile beraber diğer yüz kemiklerinde de kırıklar oluşabilmektedir. Burun kırığı olan hastalarda eğer yer değiştirme yoksa sadece burun içine tampon konup destek sağlanması yeterli olabilmektedir. Ancak yer değiştirme ve şekil bozukluğu olan hastalarda cerrahi düzeltme gereklidir.


Burun polipleri

Polibin oluşma mekanizması tam olarak bilinmemektedir; fakat burun mukozasındaki hasar ve bunun sürekli hal alması en muhtemel sebep olarak gözükmektedir. Burun ve sinüs iltihaplarının kronikleşmesi, burun dokusunun uyarıcı bir madde ile devamlı karşı karşıya kalması, ailesel sebepler polip oluşturabilmektedir. Astım ve "kistik fibrozis" gibi bilinen bazı hastalıklarda da burun polibi birliktelik göstermektedir. Polipler, burun hava akımını engelleyerek burun tıkanıklığına, dolayısıyla ağızdan soluma, baş ağrısı, horlama ve uyku apnesi, sık boğaz hassasiyeti ve iltihabına, nezle ve gribin uzun sürmesine, sinüzit ve koku alma bozukluklarına, yaptığı geniz akıntısı ile astımın artmasına sebep olabilir.


Burun kanamaları

Burun kanamalarının birçok sebebi vardır. En sık karşılaştığımız burun kanaması, burnun hemen girişinde bulunan yüzeyel damarların çatlaması ile oluşan kanamalardır. Bu durumda, hastanın, burnunu soğuk su ile temizlemesi, burun içerisindeki pıhtıları sümkürmesi sağlanmalı ve burun kanatları beş, on dakika iyice sıkılmalıdır. Hastanın sırtüstü yatırılması, yarar yerine zarar getirecektir. Yatırılacaksa bile baş yukarıda tutulmalıdır. Kanamaların durmadığı ve sık tekrar ettiği durumlarda mutlaka bir kulak, burun, boğaz uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.


Buşon

Buşon gerçek anlamda kir değildir. Dış kulak yolundaki cildin salgısıdır. Bu salgı dış kulak yolundaki cildi enfeksiyonlardan korumaya yöneliktir ve dışarıdan gelen toz ile diğer partikülleri tutmaktadır. Dış kulak yolu cildindeki dışa doğru olan hareketlerle kulak kepçesine doğru atılmaktadır. Kulak salgısının koyu olması, tozlu ortamlarda bulunma veya salgının dışarıya atılmasına engel veya yavaşlatıcı faktörler birikime yol açmaktadır.


Farenjit

Farenjit, farinks adı verilen yutağın iltihabıdır. Hemen hemen herkes seyrek ya da sık olarak farenjit geçirir. Farinks, burun ve ağız boşluğunun arka tarafıdır. Akut farenjit genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir parçası olarak görülmektedir ve sebebi çoğunlukla virüslerdir. Bazen bakteriler de bu hastalığa yol açabilmektedir. Boğaz ağrısı, yutkunma zorluğu, boğazda kuruluk, yanma veya kaşınma hissi, ateş, öksürük gibi şikayetler hastalığın belirtileridir.


Tonsillektomi (Bademcik) ve Adenoidektomi (Geniz eti) Ameliyatları

Bademcikler (tonsil) ve geniz eti (adenoid), lenfatik sistem denilen ve vücudun bağışıklık sisteminde rol oynayan organlardandır. Tonsiller yutak girişinde, dil kökünün iki yanında yerleşmişlerdir. Adenoid ise nasofarinks adı verilen ve yutağın üst kısmında yani burun boşluğunun arka tarafında bulunmaktadır. Tonsil ve adenoid hem enfeksiyonlara hem de büyüklüklerine bağlı olarak bazı sorunlara yol açabilmektedir. Adenoid daha çok çocukluk çağının problemi olmasına rağmen tonsil hem çocuklarda hem de erişkinlerde hastalık yapabilmektedir. Sık geçirilen enfeksiyonlar, hem hastanın günlük yaşamını etkilemekte hem de sık sık ilaç kullanımına neden olmaktadır. Ancak geçirilen enfeksiyonların (iltihapların) en önemli sonuçları; kalp kapakçıkları, eklem ve böbreklerin risk altında olmasıdır. Bademcik ve geniz etinin akut iltihaplarında tedavi genellikle ilaçlardır; fakat gerekli durumlarda ameliyat da yapılabilmektedir.


Yutma bozuklukları

Yutma güçlüğü, özellikle yaşlılarda olmak kaydı ile bütün yaşlarda sık görülmektedir. Bu durumla, sıvı ve katı gıdaların ağızdan mideye ulaşmasındaki zorluk kastedilmektedir. Çoğu önemli olmamakla birlikte birçok sebebi vardır ve geçicidir. Yutma güçlüğü, nadiren büyümekte olan bir tümör veya nörolojik bir hastalığın belirtisidir. Kısa bir süre içerisinde geçmezse; kulak, burun, boğaz hekimince muayene edilmesi gerekmektedir.


Maksillofasial Cerrahi

Yüz bölgesi yumuşak dokuları ve yüz kemiklerinin doğuştan olan veya kaza sonucu sonradan olan her türlü şekil ve fonksiyon bozukluklarının düzeltilmesidir.
Baş ve boyun doğumsal veya kazanılmış kist ve tümörleri
Baş-boyun kanserlerinin tedavisinin başarılı olması, erken teşhise bağlıdır. Baş-boyun kanserlerinin belirtileri deri değişiklikleri, ses değişiklikleri, ağız içinde şişlik, yutma problemleri, sürekli kulak ağrısı ve boyunda şişliktir.


Boyunda Kitle Oluşumu

- Boyunda kitle oluşmasının en sık sebebi lenf bezlerinin iltihap ya da tümöre bağlı olarak büyümesidir. Lenf bezleri çevre dokulardaki hastalıklar sonucu kolayca büyürler. Cilt, ağız mukozası, dil, bademcik, yutak, burun, geniz bölgesi, kulak, gırtlak, akciğerler hatta bazen mide ile ilgili rahatsızlıklar boyundaki lenf bezlerinde büyümeye yol açarlar. Tüm vücuttaki lenf bezlerinin üçte biri boyunda bulunmaktadır. Boyunda kitle oluşturacak hastalıklar olarak lenf bezleri dışında tükürük bezleri, tiroid bezi, gırtlak, kas dokusu ve diğer dokulara ait kistler ve tümörler ile bazı doğuştan gelen problemlerin sonradan ortaya çıkmasına bağlı hastalıklar da boyunda kitle yapabilmektedir.