ÖZEL Salihli Can Hastanesi

Özel Salihli Can Hastanesi

Kardiyoloji

Tanısal Hizmetler

Hastanemiz Kardiyoloji Bölümünde verilmekte olan tanısal hizmetlerde (poliklinik hizmetleri, efor testi, holter ve kan basınçı monitörizasyonu ile EKO hastalıkların teşhis ve tedavisi planlanmaktadır.

1-POLİKLİNİK HİZMETLER

Hasta muayenesi
Renkli doppler ekokardiyografi
Elektrokardiyografi(EKG)
Eforlu EKG
Holter EKG
Tansiyon Holter

2-SERVİS HİZMETLERİ

Kalp hastalıklarının yatarak tanı ve tedavisi

3-ACİL SERVİS HİZMETLERİ

Acil kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisi

Renkli doppler Eko
         Kalbin yapısı ve fonksiyonları hakkında bilgi verir.Kalp damar hastalıklarını kalp kapak hastalıklarını doğuştan kalp anomalilerini, kalp tümörlerini saptamada kullanılır.

  Eforlu EKG
        Egzersiz esnasında kalbin durumunu değerlendirmeye ve efor kapasitesini belirlemeye yarar.Kalp damar hastalıklarını ve egzersizle ortaya çıkabilecek ritim problemlerini saptamada kullanılır.

Holter EKG
        Kalp atışlarının 24 saat boyunca kaydı yapılarak ritim problemlerini saptamada kullanılır.

Tansiyon Holter
       Belirli aralıklarla gün boyu ve gece kan basıncı ölçümleri yapılarak, kan basıncı problemlerini (hipertansiyon,hipotansiyon)saptamada kullanılır.