ÖZEL Salihli Can Hastanesi

Özel Salihli Can Hastanesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Bölümümüzde kadın hastalıkları ve doğum biliminin modern yaklaşımları, deneyimli ekibi ile hastalara sunulmaktadır. Çağdaş sağlık hizmeti anlayışı ile hasta haklarına saygılı ve etik değerlere önem veren bir hekimlik anlayışını birleştiren doğrultuda hareket etme kararlılığında olan ekibimiz, koruyucu kadın sağlığı programlarından, ayrıntılı tanısal işlemlere ve tüm modern cerrahi yaklaşımları kapsayan geniş bir yelpazede etkin bir sağlık hizmeti sunmaktadır.
 
Jinekoloji Bölümü

Genel anlamda jinekoloji, kadın üro-genital sistem hastalıklarının gebelik ile ilgili olmayan durumlarını kapsamaktadır.
Jinekoloji servisinde hastalarımıza, aşağıda sıralanan tüm tanı ve tedavi hizmetleri sunulmaktadır;
 
Pap-smear: Rahim ağzı (serviks) kanser taramasında kullanılan bu yöntem bugün tüm dünyada rahim ağzı kanserinin erken tanısına olanak sağlayarak rahim ağzı kanseri daha oluşmadan, "kanser öncülü" lezyonların tespitini mümkün kılmaktadır.
 
Kolposkopi: Kolposkopik inceleme rahim ağzının, mikroskop benzeri optik bir cihazla büyütülerek detaylı olarak incelenmesine ve direkt görüş altında şüpheli lezyonlardan biyopsi alınmasına olanak sağlayan bir tetkiktir. Ayrıca bu yöntemde sisteme adapte edilen ek cihazlar ile lezyonun direkt görüş altında tedavisi de mümkün olmaktadır.
 
İnfertilite Tetkik ve Tedavisi: İnfertilite; bir çiftin korunmasız düzenli ilişkiye rağmen en az 1 yıl süre içerisinde çocuk sahibi olamaması olarak tanımlanmaktadır. Bu çiftler kliniğimizde ayrıntılı olarak değerlendirilmekte yapılan tahliller sonucunda çift, uygun olan bir üremeye yardımcı tedavi programına alınmaktadır.İnfertil çiftlere yönelik yapılan temel tetkikler ve infertilite tedavisine yönelik uygulamalarımız aşağıda sıralanmıştır.

- Hormon testleri 
- HSG (boyalı rahim filmi) 
- Spermogram

Histeroskopi-Laparoskopi : Optik bir sistemle rahim (histeroskopi) ve karın içerisinin (laparoskopi) direkt olarak izlenmesi temeline dayanır. 

Zamanlanmış ilişki: Gebelik olasılığını arttıran bu yöntemde kadının yumurta gelişimi takip edilerek yumurtlamanın olduğu dönemde eşlerin ilişkiye girmesi sağlanır.

Intrauterin inseminasyon: Aşılama=IUI; işlemden geçirilmiş ve seçilmiş hastanın eşine ait spermlerin yumurtlama döneminde direkt rahim içerisine verilmesi.
 
Jinekolojik Ultrasonografi (renkli doppler ultrasonografi): Görüntüleme yöntemlerinden biri olan ultrasonografik inceleme, modern jinekolojide muayenenin ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcısı haline gelmiştir. Bu inceleme ile kadın üreme sisteminin tüm hastalıkları (myoma uteri, yumurtalık-tüp kistleri/kitleleri, diğer patolojiler)hakkında ileri düzeyde yorum yapma olanağı bulunmaktadır. Renkli doppler ultrasonografisi ise, özellikle yumurta ve tüplere ait (adneksial) olan hastalıklarda tanı duyarlılığını artıran bir yöntem olarak rutin pratiğimizde kullanım alanı bulmaktadır.
 
Menopoz Takibi: Menopoz kadın hayatının önemli dönemlerinden biridir ve doğal bir süreçtir. Sıklıkla 40-50 yaşları arasında görülmekle birlikte bazen 40 yaşında önce (erken menopoz) ya da 50-55 yaşları arasında da görülebilmektedir. Bu dönem pek çok patolojinin ortaya çıktığı yani organ ve sistemlerin normal yapı ve işlevlerinin bozulmasının görüldüğü bir dönemdir. Kırk yaşından sonra bazı hastalıkların görülme riskinin zaten yükseliyor olması ve menopozda özelikle üreme hormonlarındaki değişimlerin getirdiği olumsuz sorunlar bu dönemin kadın sağlığı açısından özel önem gösterilmesi gereken bir dönem olarak görülmesine neden olmuştur. Bu dönemdeki en önemli sağlık sorunları; kalp damar hastalıkları, osteoporoz (kemik erimesi), meme kanseri başta olmak üzere diğer kanserlerdir. Bu dönemde başta estrogen olmak üzere hormon seviyesindeki değişiklikler hastalarda; sıcak basması, gece terlemesi, sinirlilik, uykusuzluk (vazomotor bozukluklar) ve cinsel işlev bozuklukları (libido azalması, genito-atrofik bozukluklar) gibi bu dönemde kadınları ciddi anlamda huzursuz kılan rahatsızlıkara neden olmaktadır. Tüm bu sorunların yanında menopoza giren kadının bu yeni dönemi kabullenme döneminde karşılaşabileceği psikolojik değişiklikler ve sorunlarda gözardı edilmemelidir.
 
Menopoz hasta grubuna yönelik temel bazı sağlı hizmetlerimiz aşağıda sıralanmıştır.
 
 • Genel jinekolojik değerlendirme
 • Ultrasonografi
 • Kan sayımı
 • Biyokimya (Karaciğer ve böbrek testleri, kan yağlarının-kolesterol ölçümü)
 • Kanser belirteçleri
 • Mammografi
 • Kemik mineral ölçümü (KMD)
 • Gerekli ise kardiyoloji ve diğer bölümler ile ortak hasta değerlendirmesi (konsültasyon) 
Histeroskopi: Işık kaynağı ve optik bir sistemle rahim içerisinin direkt olarak gözlenmesidir. Rahim iç bölgesinden köken alan patolojilerin (submukoz myom, endometrial polip, rahim içi perde-bölme ve yapışıklıklar v.s.) tanı ve tedavisinde altın standart olan bir yaklaşımdır. Yine infertil hasta grubunda da bazı durumlarda histereskopik inceleme uterus kavitesinin (rahim içi boşluğun) değerlendirilmesi için gerekebilmektedir.
 
Laparoskopi: Karın içerisinin ışık kaynaklı optik bir sistem ile direkt olarak gözlenmesidir. Günümüzde laparoskopi ile jinekolojinin neredeyse tüm ameliyatları gerçekleştirilebilmektedir. Laparoskopi özellikle yumurtalık ve tüplere ait patolojilerin (kist,kitle) kesin tanısında ve tedavisinde standartlaşmış bir yaklaşımdır. Laparoskopinin açık ameliyatlara göre; daha az karın içi yapışıklık (özellikle infertil hasta grubunda önemli), daha iyi karın içi görüş sağlaması, ameliyat sonrası hastanede kalış süresinin kısalması ve daha hızlı bir postoperatif derlenme dönemi gibi avantajları bulunmaktadır.
 
Kliniğimizde Uyguladığımız Jinekolojik Operasyonlar:
Kliniğimizde tüm jinekolojik ameliyatlar uygulanabilmektedir bunlardan bazıları,
 
 • Histerektomi (açık abdominal, vaginal, laparoskopik yardımlı)
 • Myomektomi (açık abdominal,laparoskopik ya da histeroskopik)
 • Rahim ağzına (serviks) yönelik ameliyatlar (Koterizasyon, Kriyoterapi, LLETZ, Soğuk Konizasyon)
 • İdrar tutamamaya yönelik ameliyatlar (TOT,TVT)
 • Pelvik taban ve vulva-vaginanın rekonstruktif cerrahileri ( sistosel,rektosel vagen duvar sarkması,doğumsal yırtık ve izler)
Maternal-Fetal Tıp 

Gebelik) Bölümü Maternal-fetal tıp özetle, sağlıklı anne, sağlıklı bebek ve mutlu sonu amaçlar. Hastanemizde gebe takibi en son bilimsel görüşler doğrultusunda ve teknolojinin sağladığı imkanlar sonuna kadar kullanılarak yapılmaktadır.
 
Servisimizde tam donanımlı ve yüksek kalitede  hasta odalarının yanı sıra, iki adet doğumhane, acil sezaryan ameliyathanesi  ve sancı odası bulunmaktadır, yine yenidoğan yoğun bakım ünitesi de doğum servisi ile aynı katta hizmet vermektedir.
 
Gebelik takibi ideal olarak, gebelik öncesi danışmanlık hizmeti ile başlamalıdır, gebelik döneminde rutin takip 32. gebelik haftasına kadar aylık, 32.-36. hafta arasında iki haftada bir, ve 36. haftadan sonra haftada bir şeklinde olmaktadır. Doğum sonrası dönemde (lohusalık) anneye yönelik tıbbi destek devam etmelidir.
 
Özellikle son 20 yılda görüntüleme teknikleri başta olmak üzere genetik ve diğer laboratuar alanlarındaki ilerlemeler sayesinde, fetusa ait yapısal ve genetik kusurların erken dönemde tanımlanması çoğu zaman mümkün olabilmektedir. Gittikçe daha erkene kaydırılmaya çalışılan fetal anomali tarama programları kliniğimizde de başarıyla uygulanmaktadır. Ayrıca maternal-fetal tıp bölümünde, yüksek riskli gebelikler olarak tanımlanan (yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi) anne ve bebek sağlığı açısından yüksek risk taşıyan gebeliklerin takibi de yapılmaktadır.


Maternal-Fetal Tıp Bölümü Hizmetlerimiz
 

 • Nonstress Test (NST)
 • 4 boyutlu USG (gerçek zamanlı 3-D)
 • Renkli doppler USG
 • Biyofizik skorlama
 • Fetal anomali taraması
 • Amniyosentez
 • Yüksek riskli gebeliklerin izlemi
 • Doğum
 • Normal
 • Ağrısız (epidural analjezi)
 • Sezaryan


Fetal Anomali Tarama Programı 11-14 hafta

 • Nuchal translucency (ense saydamlığı) ölçümü
 • İkili test (PAPP-A, hCG)
 • Burun kemiği değerlendirilmesi
 • Koryon villus örneklemesi(CVS;sadece gerekli hallerde ve konsültan hekim eşliğinde) 16-20 hafta
 • Üçlü test (AFP,hCG,Estriol)
 • Amniyosentez (sadece gerekli hallerde) 20-24. hafta 
 • 4 boyutlu ulrasonografi ile ayrıntılı fetal yapısal anomali taraması