ÖZEL Salihli Can Hastanesi

Özel Salihli Can Hastanesi

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi Bölümü, en son tıbbi teknolojiyi kullanmak suretiyle komplike ameliyatlar da dahil olmak üzere tüm cerrahi operasyonlara cevap vermeyi amaçlayan bir departmandır. Hasta odaklı, güler yüzlü, nitelikli ve güvenilir hizmet vermeyi misyon olarak belirleyen ÖZEL CAN Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü; modern teknikleri kullanarak, başta minimal invaziv (Laparoskopik) cerrahi ve acil cerrahi olmak üzere tüm klinik cerrahi uygulamalarında Salihli’nin  en güvenilir Genel Cerrahi Bölümü olmayı vizyon olarak kabul etmiştir.
Poliklinik hizmetlerini haftanın 6 günü, acil servis hizmetlerini ise 7 gün 24 saat aralıksız olarak sürdüren hastanemizin Genel Cerrahi 

Departmanı, hastalarımıza genel olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:
 

 • Meme hastalıkları tanı ve tedavisi
 • Kolorektal Cerrahi
 • Endokrin Cerrahi
 • Hepato-Biliyer Cerrahi
 • Sindirim Sistemi Cerrahisi
 • Onkolojik Cerrahi
 • Laparoskopik Cerrahi

 

Meme Hastalıkları Tanı ve Tedavisi Hastalarımıza aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

 • Meme kanser taraması
 • Meme kistleri, adenomları, meme başı akıntısı ve diğer iyi huylu hastalıkların takip ve tedavileri
 • Meme enfeksiyonları, mastit ve abse tedavisi
 • Meme kanseri tanı, tedavi ve takibi


Kolorektal Cerrahi
Genel Cerrahi Bölümümüzde benign ve habis Kolon-rektum (kalın bağırsak) hastalıkları konusunda tüm girişimler, güncel teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilmektedir

 

Hastanemizin bu ünitesinde, sık rastlanan hastalıklardan hemoroid (basur), fistül veya fissür (çatlak) gibi anal bölge rahatsızlıklarında da hastalarımıza hizmet sunulmaktadır.

Endokrin Cerrahi
Bu bölümde, başta Guatr olmak üzere, tiroid ve paratiroid bezi hastalıklarının ve vücuttaki tüm hormonal sistemin benign ve malign hastalıklarının cerrahi tedavisi yapılmaktadır.

Hepato-Biliyer Cerrahi
Bu ünite, safra kesesi ve yolları, karaciğer  hastalıklarında özel deneyim gerektiren cerrahi tedaviyi gerçekleştirmektedir. Bölümümüzde, safra taşına bağlı safra kesesi ve safra yolları ile ilgili hastalıkların gerekli durumlarında Gastroenteroloji Bölümünün endeskopik girişimlerinin katkıları ile tüm laparoskopik tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Sindirim Sistemi Cerrahisi
Bu ünitede, mide duodenum (on iki parmak bağırsağı), ince bağırsak ve kalın bağırsak hastalıklarının cerrahi tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Onkolojik Cerrahi
Genel Cerrahi Bölümüne bağlı Onkoloji ünitesi, meme tümörleri, sindirim sistemi tümörleri; karaciğer, safra yolları tümörleri, deri ve yumuşak doku tümörleri, malign melanom, tiroid bezi ve diğer endokrin bez tümörlerinin cerrahi tedavisini yerine getirmektedir.

Laparoskopik Cerrahi
Laparoskopik cerrahi ünitesinde, laparoskopik fıtık tedavisi ve safra kesesi ve apendiks hastalıklarının laparakopik tedavisi gerçekleştirilmektedir.

 

Ünitemiz, diğer bölümlerle olan uyumlu ilişkilerini, güncel teknoloji ile donatılmış ameliyathane alt yapısı ile birleştirerek başarılı klinik sonuçlar elde etmeyi amaçlamaktadır.