ÖZEL Salihli Can Hastanesi

Özel Salihli Can Hastanesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktorlarımız
Özel Salihli Can Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları konusuna özel önem vermektedir.
Bu amaçla;
  • Yeni doğan bebeklerin takibi
  • Bebek ve çocuk gelişinin izlenmesi
  • Bebek ve çocuk hastalıklarının teşhisi ve tedavisi
  • Aşıların takibi
  • Bebek ve çocuk beslenme takibi 

Özenle yapılmaktadır.

Bebeğiniz doğar doğmaz ve doğumun 4. günü çacuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilmekte, hastanede kaldığı sürece hergün kontrol edilmektedir.Bebeğinizin bakımı ve beslenmesiyle ilgili hizmet verilmekte, ilk aşısı olan hepatit B’nin ilk dozu yapılarak, tarama tetkiklerinden fesilketenuri ile doğuştan hipotmeidi için topuk kanı alınmaktadır.

Bir yaşına kadar olan bebekler ayda bir çağırılarak boy-kilo-baş gelişimleri ile ilgili motor(hareket) gelişimleri izlenmektedir.1-2 yaş arası olanlar 3 ayda bir, 2 yaşından sonrakiler 6 ayda bir kontrole çağrılmakta ve gelişimleri izlenmektedir.

Aşılama takibi dikkatlice yapılmakta, eksik olanlar tamamlanmakta ve sağlık ocağında yapılamayan aşılar aileye anlatılarak uygulanmaktadır.Bu aşılar…..(rotovirüs),zatüre aşısı(prömokok),hepatit A aşısı ve suçiçeği aşısıdır.


Çocuklara yapılan aşılar;
 
1-BCG(Verem) Aşısı:
Doğumdan itibaren 6.aya kadar yapılır.6. aydan sonra verem testi(PPO) yapılarak uygulanır.İdeal olanı 2. ayın sonunda yapılmasıdır.Verem aşısı verem savaş dispanserinde veya sağlık ocağında bu aşıyı yapmakla tecrübeli olan insanlarca yapılmasıdır.İlkokul 1. sınıfta tekrarlanır.


2-Beşli Karma Aşı
Difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci, menenjit aşıları tek ir enjektördedir.İki ay arayla 3 kez ve bundan bir yıl sonra tekrar yapılır.
Bizim hastanemizde yapılmaktadır.
Sağlık ocaklarında Difteri, boğmaca, tetenoz, çocuk felci ve menejit olmak üzere 3 ayrı aşı olarak uygulanır.
4-6 yaş arası tekrarlanır.Yapılmamışsa ilkokul 1.sınıfta Difteri,tetenoz aşısı olarak yapılır.
 
 
3-Kızamık,Kızamıkcık,Kabakulak Aşısı
12  aylık olunca yapılır.7 yaşında tekrarlanır.Bizim hastanemizde ve sağlık ocaklarında yapılmaktadır.
 
 
4-Rota-Virüs(İshal Aşısı)
İki ve üç doz yapılanı vardır.4 hafta ara ile yapılır.İki doz yapılan en erken 1,5 aylık en geç 3,5 aylıkken verilir.3 doz yapılan en erken 1.5 aylık, en geç 3.5 aylıkken verilir. İki doz olanda son doz 24 haftayı, üç doz olanda son doz 32 haftayı grçmemelidir.Özel can hastanesinde uygulanmaktadır.
 
 
5-Hepatit A(Sarılık A) Aşısı
İki yaştan itibaren altı ay arayla iki doz yapılır.
 
 
6-Suçiçeği Aşısı
12. aydan itibaren her yaşta yapılır.12-15 aylar arasında ilk doz uygulanır4-6 yaş arasında ikinci doz uygulanır. Daha önce suçiçeği geçirmeyen 13 yaş üzerindeki tüm bireylere 2 ay arayla 2 doz aşı yapılmaktadır.
Suçiçeği ile temastan 72 saat sonraya kadar yapılan aşı koruyucu olur.Daha evvel tek doz aşı olanlarda 2. dozun yapılması önerilir.
 
 
7-Grip Aşısı
6 Aylık ve 6 ayı geçen çocuklara yapılır.Her yıl tekrar yapılmaktadır.Tercihen Eylül ve Ekim aylarında gribe yakalanmadan uygulanır.Dokuz yaşından küçük olup daha önce hiç aşılanmamış olanlara bir ay arayla iki doz yapılır.Üç yaşın altındakilere yarımşar doz yapılmaktadır.
Grip aşısının buruna yapılan yeni bir formu geliştirilmiş olup 5 yaşın altındakiler için henüz güvenilir değildir.5 yaşından sonra 9 yaşa kadar ilk kez uygulanıyorsa 6 hafta arayla iki kez uygulanır.9 yaşından sonra bir kez yeterlidir.
 
8-Pnömokok Aşısı
Zatüre aşısı olarak bilinmektedir.Yıllardır 2 yaşından büyük çocuklara etkili olan tipi uygulanıyordu.Son yıllarda iki yaşın altındakilere de etkili olanı geliştirildi.

1 yaşına kadar çocuklarda 2 ay arayla 3 doz
1 yaşından sonraki çocuklarda 2 ay arayla 2 doz
2 yaşından sonraki çocuklara tek doz yapılmaktadır.