ÖZEL Salihli Can Hastanesi

Özel Salihli Can Hastanesi

Beslenme ve Diyet

Kilonuzu Hafife Almayın. Can Hastanesi Diyet Programlarıyla İdeal Kilonuza Kavuşun.

Beslenme ve Diyetetik

Sağlıklı bir toplum için hastalığa yol açan etmenlerin 'Koruyucu Sağlık Hizmetleri' kapsamında ele alınıp hastalığa yol açmadan ortadan kaldırılması için özellikle beslenme ve diyet eğitiminin önemi gün geçtikçe artmaktadır.

Beslenme yetersizliği ve dengesizliği bazı hastalıkların oluşmasında doğrudan, bazılarında ise dolaylı olarak etkilidir. Ülkemizde yetersiz ve dengesiz beslenme, özellikle büyüme çağındaki çocukların, gebe ve emzikli kadınların, yaşlıların, ağır işlerde çalışan işçilerin önemli bir sorunudur. Bu soruna büyük ölçüde yanlış besin seçimi, yanlış hazırlama, pişirme ve saklama yöntemlerinin uygulanması neden olmaktadır.
Yetersiz ve dengesiz beslenmenin yanı sıra şişmanlık da, dünyada ve ülkemizde gittikçe artan sadece psiko-sosyal bir olumsuzluk değil; tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları ve bazı kanser türlerine yol açabilen ciddi bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya nüfusunun sadece dörtte biri ideal kiloya sahiptir. Bugün için % 5 ile % 10 arası kilo kaybı ile kan basıncı ve total kolesterol düşmekte ve diyabetik olgularda glikoz toleransında düzelmeler olduğu bilinmektedir.


Diyet bir tedavi şeklidir

ÖZEL CAN Hastanesi'nde diyetin bir tedavi şekli olduğu bilinciyle, yatan ve ayakta tedavi edilen hastaların beslenmeleri konusunda azami gayretle hareket edilmektedir. Yatan tüm hastalar, Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nde görevli diyetisyenimizce ; biyokimyasal tetkikler, besin alerjileri, ilaç besin etkileşimi ve kişisel beslenme alışkanlıkları yönünden, hastanın primer doktoruyla koordineli bir şekilde değerlendirildikten sonra, bireye özgü beslenme programı/diyet tedavisi planlanmakta ve yürütülmektedir. Bu diyet programına en uygun yemeklerin hazırlanması ve sunumu diyetisyen tarafından kontrol edilmektedir.

Ayrıca hastaya yapılan günlük vizitlerde hastayla görüşülerek tedavinin bir parçası olan beslenme konusunda herhangi bir sorun çıkmaması amaçlanmaktadır.

Beslenme ve Diyetetik Polikliniğine başvuran hastalar kişisel özellikleri (boy, vücut ağırlığı, yaş ve fiziksel aktivite vb.) ve sosyo-ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak bireye özel diyet tedavi-terapi programına alınmakta ve düzenli olarak kontrol edilmektedirler. Rutin olarak kontrole davet edilen hastalarımıza, beslenme-diyet ile ilgili sorunları giderildikten sonra, sorunun tekrar etmemesi amacıyla koruyucu diyet eğitimleri verilmektedir.

ÖZEL CAN Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde; hastalara Koruyucu Beslenme ve Tedavi Edici Beslenme olmak üzere iki ayrı şekilde hizmet verilmektedir.
Koruyucu Beslenme Hizmetleri
Koruyucu Beslenme; çocukluk çağı beslenmesi, gebelik dönemi beslenmesi, emziklilik dönemi beslenmesi ve kanserli hastaların beslenmesi gibi insan hayatında belirli özellikleri olan süreçlerde doğru beslenme ilkelerinin uygulanması amacıyla hizmet vermektedir.

Çocukluk çağı beslenmesi ile ilgili olarak; doğru beslenme ilkelerinin uygulanması durumunda, çocuğun sağlığının korunması ve ileri yaşlarında daha sağlıklı bir yaşam sürdürmesi amacıyla danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Tedavi Edici Beslenme Hizmetleri

Tedavi Edici Beslenme Hizmetleri; kalp ve damar hastalıkları, şeker hastalığı, gut hastalığı, böbrek hastalıkları gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde uygulanmakta olan diyetlerin bireye özgü olarak planlanması, sunulması, eğitimlerinin verilmesi ve takip edilmesi aşamalarını içermektedir.

Oral (ağızdan) beslenme problemi olan hastalarımız için uygulanacak olan Enteral-Parenteral Beslenmede, antropometrik ölçümler ve biyokimyasal tetkikler ışığında, hastalarımızın spesifik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak uygun makro-mikro besin öğeleri gereksinimleri saptandıktan sonra, yine primer doktoruyla birlikte tedavi planlanmakta ve takip edilmektedir. Hastalarımız taburcu olurken diyet uzmanımız tarafından ziyaret edilmekte sağlıklı beslenme ve varsa diyet tedavileri konularında bilgilendirilmektedirler.
VÜCUT ANALİZİ
Değerlendirmede;
• Vücut tipi/yağ yüzdesi/yağ miktarı/vücut ağırlığı/kas kitlesi/Vücut sıvı oranı/Protein ve mineral yoğunluğu
• Vücut analizi monitörü sayesinde kişinin kolları, bacakları ve gövdesi için yağ kaybı, kas kazanımı oranı.
• Bazal metabolizma hızı, vücut kas ve yağ kitlesinin segmantal analizi, biyolojik yaş, vücut sıvı oranı
• Hastanın fiziksel yapısına ait derecelendirme, yağ oranı ve kas miktarı açısından şematik değerlendirmesi
• Bilgisayar ortamında yapılan kontrollerle diyetin takibi

Yukarıdaki değerlendirmeler ve kişinin laboratuar bulguları eşliğinde kişiye özel diyet programı ve takibi merkezimizde uygulanmaktadır.
SAĞLIĞA FARKLI YAKLAŞIMLARIN TAM ZAMANI….