ÖZEL Salihli Can Hastanesi

Özel Salihli Can Hastanesi

Anestezi ve Reanimasyon

Anestezi ve Reanimasyon Doktorlarımız

Ağrı ileten sinir yolları üzerinde iletimin değişik seviyelerde engellenmesi anesteziyi oluşturmaktadır. Ağrısız ve güvenli bir ameliyat için bilinç kaybı ile birlikte veya bilinç kaybı olmaksızın his ve duyumların kaybı anlamına gelen anestezi; aynı zamanda ameliyat ile ortaya çıkan stres, korku ve anksiyeteyi kontrol etmeyi amaçlamaktadır. Günümüzde modern anestezi teknikleri ile hastalar minimum riskle konforlu olarak ameliyat olabilmektedir. CAN Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğide gerek ameliyatlarda gerekse ihtiyaç duyulan her durumda hastaların rahatı için anestezi uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Salihli Özel Can  Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniğinin uygulama alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Ameliyatlar
Yoğun bakım üniteleri
Acil ve günübirlik girişimler
Gerekli durumlarda poliklinik ve servis katları
Postoperatif analjezi

Güvenli anestezi uygulayabilmenin ilk koşulu her hasta için kendisine uygun bir anestezi planı yapmaktır. Bu planın yapılabilmesi için hastanın tıbbi durumu anestezi uzmanı tarafından ortaya konulmalıdır. Ameliyat kararı verilen hasta, anestezi uzmanı tarafından muayene edilerek yaşamsal işlevleri kontrol edilmekte; tıbbi geçmişi, yakınmaları, laboratuvar incelemeleri, kullandığı ilaçlar ve yapılacak operasyon da göz önünde bulundurularak en uygun anestezi yöntemi seçilmektedir. Bu aşamada ameliyat ve anesteziye bağlı risk de belirlenmiş olmaktadır.

Tüm anestezik ve cerrahi girişimler bazı riskler içermektedir. Bu risklerin boyutu cerrahinin tipine, hastanın sağlık durumuna, anestezi ve ameliyathanelerin teknik donanımına bağlı olarak değişmektedir. İleri teknoloji ürünü anestezi cihazları ile donatılmış ve deneyimli uzmanların çalıştığı Özel Can  Hastanesi ameliyathanelerinde ameliyat ve anestezi riski en aza indirilmiştir.

Genel olarak, seviyelerine göre 3 tür anestezi vardır: Genel anestezi, bölgesel anestezi (epidural, spinal), lokal anestezi.


Genel Anestezi
İletimin beyin düzeyinde engellenmesi ile geçici olarak yaşamsal fonksiyonlarda değişim yapmadan, bilinç, refleks ve aktivitede azalma ve ağrının ortadan kalkması durumudur. Genel anestezi; hastada eşlik eden ileri bir sağlık sorunu yok ise (örneğin; ağır karaciğer, böbrek yetmezliği, ağır obstüriktif akciğer hastalıkları vb.) hemen hemen tüm cerrahi tiplerinde uygulanabilmektedir. Modern cihazlar ve ilaçlar ile deneyimli uzmanlar sayesinde riskler ve istenmeyen etkiler en aza indirilmiştir. (bulantı, hipertansiyon, aritmi gibi.)

Bölgesel Anestezi
İletimin omurilik seviyesinde engellenmesidir. Spinal ve epidural olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Spinal anestezi
Omurilik sıvısı içine lokal anestezik ilaç verilmesidir. Göbek hizası (belden aşağı) altında kalan bölgelerin tamamen uyuşmasıdır. Spinal anestezide hasta uyanık durumdadır. Spinal anestezinin etkisi 2-4 saat devam etmektedir. Sıklıkla olmasa da hipotansiyon ve baş ağrısı gibi istenmeyen etkilere sebep olabilmektedir. Sezeryan, prostat ameliyatları, bacak ameliyatları (varis, protez vs.) gibi girişimlerde güvenle uygulanabilmektedir.

Epidural anestezi
Yerleştirilen bir katater ile lokal anestezik ve narkotik ajan omurilik dışına verilerek sinirlerin uyuşturulmasıdır. Uygulanan seviyenin altında kalan bölgelerde ağrı ortadan kalkmaktadır.

Ağrısız doğum ve sezeryanlarda, anne ve bebeğe sağladığı rahatlık ve güven nedeniyle bölgesel anestezi tercih edilmektedir. Sezaryanda annenin uyanık kalmasına olanak verdiği için anne, bebeği doğar doğmaz kucağına alabilmektedir. En sık ağrısız doğum olmak üzere sezaryan, kalça ve diz protezi, ayak, bacak operasyonlarında ve postoperatif ağrı kontrolünde kullanılmaktadır. Genel anesteziye göre istenmeyen etkilere daha az rastlanmaktadır. Hastaneden daha erken ayrılmaya olanak tanıyan bölgesel anestezi; nadir de olsa hipotansiyon, yetersiz anestezi, total spinal anestezi gibi yan etkilere neden olabilmektedir. Bölgesel anestezi; aktif kanama, ciddi hipertansiyon, kullanılan malzemeye alerji, bölgede enfeksiyon, düşük trombosit sayımı ve nörolojik sorun durumlarında uygulanmamaktadır.

Lokal Anestezi
Lokal anestezi özellikle küçük alanlarda yapılan cerrahi girişimlerde tercih edilmektedir. Burada sadece girişim yapılacak bölge uyuşturulmakta, hastanın bilinci yerinde tutulmaktadır. Lokal anestetik madde bir enjektör yardımı ile cerrahi yapılacak alanın çevresine enjekte edilmekte ve buradaki sinir alanları uyuşturulmaktadır. Buna infiltrasyon anestezisi de denmektedir. 3-5 dakika beklendikten sonra cerrahi girişim yapılabilmektedir. Bu yöntem apse boşaltılması, küçük cilt kesilerinin dikiş ile kapatılması gibi durumlarda tercih edilmektedir. Kullanılan anestezik maddenin özelliklerine göre belirli bir süre sonra anestezinin etkisi geçmektedir.


İleri teknoloji ürünü anestezi cihazları ile donatılmış Özel Can Hastanesi’nde, her türlü anestezi hastanın durumuna göre, alanında uzman doktorumuz tarafından uygulanmaktadır.