ÖZEL Salihli Can Hastanesi

Özel Salihli Can Hastanesi

Acil Servis

Acil servislerin nitelik ve etkinliği itibariyle insan hayatındaki önemi ortadadır. Dakikaların, hatta saniyelerin önem kazandığı Acil Servis'lerde durumu değerlendirecek, hastalara en doğru tanıyı koyup, bu doğrultuda, tedaviyi en iyi şekilde uygulayabilecek  tıbbi personellerin, haftanın 7 günü, 24 saat hizmetine ihtiyaç vardır.

Hasta Kabulü ve İlk Değerlendirme

Acil Tıp Bölümün de hasta kabulü ve ilk değerlendirme,  hemşiresinin hastayı girişte karşılayıp uygun bir muayene bölümüne almasıyla başlamaktadır. Hasta danışmanının, hasta veya bir hasta yakınından kayıt için gerekli bilgileri alarak işlemleri başlatmasının ardından; hemşirenin, hastanın şikayetlerini, bilinen hastalıklarını, alerjilerini ve kullandığı ilaç bilgilerini alması ve yaşamsal bulgularını (kan basıncı, nabız, solunum sayısı, ateş ve kan oksijen miktarı) hasta dosyasına kaydetmesiyle hizmet devam etmektedir.

Acil Tıp Doktorunun  Hastayı Değerlendirmesi

Acil Tıp doktorumuz , hastanın hikayesini alıp muayene etmelerinin ardından; olası ön tanılar, tetkikler, girişimler ve yapılacak işlemlerin fayda ve riskleri hakkında hasta ve yakınları bilgilendirilmekte ve kendilerinden gerekli sözlü ya da yazılı onay alınmaktadır. Hayati önem arz eden ve hemen çözüm bekleyen sağlık sorunlarına karşı acil ameliyat ya da yataklı tedavi seçenekleri değerlendirilmekte ve ilgili bölüm doktorunun görüşü (konsültasyon) alınmaktadır. Acil olmayan tetkik, tedavi ve konsültasyonlar hastanın yattığı bölümde planlanmaktadır.

Acil Tıp Bölümü'ne başvuran erişkin hastalar ve her yaş grubundan travma hastaları öncelikle Acil Tıp doktoru  tarafından değerlendirilmekte ve bu hastalar başka bir doktora/bölüme devredilinceye ya da taburcu edilinceye kadar Acil Tıp doktorunun  sorumluluğunda bulunmaktadır.

Hastaların mahremiyeti göz önünde bulundurularak, hastaya sadece bir yakının refakat etmesine müsaade edilmektedir. Hastanemiz tüm bu uygulamalarla, hastaların rahatlıkları dikkate alınarak onlara eksiksiz hizmet vermeyi hedeflemektedir.