ÖZEL Salihli Can Hastanesi

Özel Salihli Can Hastanesi

Uzm.Dr. Fatih ÇANAK

Dahiliye Uzmanı (İç Hastalıklar)

Yabancı Dil
İngilizce
Eğitim

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (2001-2007)

ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  (2008-2013)

Mesleki İlgi Alanları
 • HİPERTANSİYON
 • DİYABET
 • TİROİD HASTALIKLARI
 • BÖBREK HASTALIKLARI
 • KANSER TARAMASI
 • MİDE VE BARSAK HASTALIKLARI
 • KARACİĞER VE SAFRA KESESİ HASTALIKLARI.
İdari Görevler

ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  İÇ HASTALIKLARI BAŞ ASİSTANLIK (2010-2012)

Yayınları
 • Ugan Yunus, Ersoy İsmail Hakkı, Kale Köroğlu B, Çanak Fatih, Ekim Mustafa Muhterem, Tamer Mehmet Numan. Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda klinik hedeflerin neresindeyiz? Diabet Bilimi Ocak 2010; 8(1): 35-39.
 • Gülay DEDE, Gönül GÜLEN, Özgür PAŞA, Fatih ÇANAK, Aslı HAYKIR SOLAYBitlis ve Tatvan Devlet Hastanesi’ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Cilt 16, Sayı 2 (2015) Kocatepe Tıp Dergisi
 • METE AKIN 1 GÖKHAN AKSAKAL 1 ALTUĞ ŞENOL 1 FATİH ÇANAK 2 DİLARA BAYRAM 2 MEHMET İŞLER 1 CEM KOÇKAR 1 YILDIRAN SONGÜR 1. PAROKSETİN İLE İLİŞKİLİ TOKSİK HEPATİT: OLGU SUNUMU.6. Hepatogastroenteroloji Kongresi HEPATOGASTRO 2009
 • Fatih ÇANAK, Murat KOÇER. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji ünitesine başvuran Gastrointestinal kanserli hastaların Demografik verileri,Isparta: SDÜ Sağlık Bilimler Enstitüsü, 2013