ÖZEL Salihli Can Hastanesi

Özel Salihli Can Hastanesi

Uzm.Dr. Diana RUSTAMOVA

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

Yabancı Dil
İngilizce , Rusça
Eğitim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD 2016

Mesleki İlgi Alanları

Nörolojik Rehabilitasyon
Pediatrik rehabilitasyon
Ortopedik rehabilitasyon
Serebral palsi ve hemiplejide botulinum toksin enjeksiyonu
Kinesiotape uygulamaları
Osteoporoz
Bel ve boyun ağrıları
Biofedback
El yaralanmaları ve ortopedik rehabilitasyon
Spinal kord yaralanması rehabilitasyonu

Nöralterapi uygulaması 

 

Yayınları
 • İnmeli hastalarda malnütrisyon varliği, sikliği ve çeşitli parametrelerle ilişkisi – tez çalışması
 • RÜSTEMOVA, Diana, et al. A thermal dysregulation problem after breast cancer surgery; what could be?. Medicine, 2017, 96.26.
 • Yaşlılarda ortopedik operasyonlar sonrası rehabilitasyon – Yaşlı Bakım kitabında bir bölüm
 • D e L i s a ’ s Physical Medicine and Rehabilitation PRINCIPLES AND PRACTICE isimli kitaptan “Rehabilitation Robotics" bölümü çevirisi
Kongre ve Kurslar
 • Nöralterapi eğitimi 2020/Ankara
 • Sarkopeni 5K 1D Sempozyumu 22.02.2020/ Ankara
 • Kinezyobantlama kursu   27 Ocak  2019/Ankara                                             
 •  “Multipl Skleroz’da Nörojenik Mesane ve Nörojenik Mesane Tedavisiyle ilgili Yürürülükteki Kurallar” konulu eğitim toplantısı 23 Ekim 2015 / Ankara
 • Omurilik Hastalıkları Derneği tarafından düzenlenen “Omurilik Yaralanması Rehabilitasyonu Sempozyumu” 7 Mart 2015 / Ankara
 • 25.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 22-26 Nisan 2015 /Antalya
 • TFTR derneği 4. Yaz Okulu “Araştırma Planlama, Bilimsel Makale Okuma veYazma Teknikleri” 22,26 Nisan 2015 / Antalya
 • Spina Bifida’lı Çocuklarda Ortopedik Tedavi ve Rehabilitasyon konulu toplantı 20 Şubat 2015 / Ankara
 • AÜTF Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Kapsamında “Mesleki ve Profesyonel Gelişim Programı” 05-06 Haziran 2014 / Ankara
 • Pediatrik Rehabilitasyon Sempozyumu 20 Mayıs 2014 / Ankara
 • 3.Yutma Bozuklukları Kongresi 4-6 Aralık 2014 / Ankara
 • 3.Yutma Bozuklukları Kongresikapsamında “Pediatrik Yutma Problemlerinde TerapötikYaklaşımlar” konulu kurs / Ankara
 • 8th  World Congress for NeuroRehabilitation Towards New Horizons in NeuroRehabilitation April 8-12, 2014 / İstanbul
 • 6.Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi kapsamında “Manipülasyon” kursu 25 Mart 2014 / Antalya
 • 6.Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 25-29 Mart 2014 / Antalya
 • 4.Gülhane Rıdvan Ege Ortopedi ve Travmatoloji Günleri kapsamında “Serebral Palsi’de Ayak ve Ayakbileği Sorunları, Güncel Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler” konulu sempozyum 23 Şubat 2013 / Ankara
 • TFTR derneği tarafından düzenlenen “Kas İskelet Sisteminde Radyolojik Değerlendirme” kursu 21 Kasım 2015 / Ankara
 • Klinik Nörofizyolojik Çalışma Grubu Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı 15-16 Şubat 2014 / Ankara
 • 3.Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi 15-18 Kasım 2012 / Ankara
 • 3.Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi kapsamında “Somatik Sinir Blokları/Motor Bloklar” kursu 15 Kasım 2012 / Ankara
 • ISCOS 2013, 52nd   Annual Meeting of International Spinal Cord Society 28-30 October 2013 / İstanbul
 • El Hastalıkları ve Rehabilitasyon Derneği tarafından organize edilen “Romatoid Artritli El” konulu kurs 8 Kasım 2013 / Ankara
 • Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEg-EMG Derneği tarafından düzenlenen “12.Sürekli Eğitim Semineri (EMG)” 5 Ekim 2013 / Ankara
 • 4.Aziz Sevüktekin Günleri “Spinal Kord Yaralanmaları Rehabilitasyon Sempozyumu” 26-27 Nisan 2013 /  Ankara
 • Ankara Üniversitesi Haymana Meslek Yüksekokulu “Temel ve İleri Yaşam Desteği Uygulamaları” konulu panel 02.05.2012 / Ankara

 

Klinik Çalışma Deneyimleri
 • İnmeli Hastalarda Malnütrisyon Varlığı, Sıklığı ve Çeşitli Parametrelerle İlişkisi (Tez Çalışması)
 • İnme Sonrası Gelişen Disfaji Rehabilitasyonunda Nöromuskuler Elektrik Stimulasyonunun (NMES) Etkinliğinin Değerlendirilmesi (devam eden çalışma)

Görev aldığı diğer çalışmalar

 • OAQoL Project
 • Romatoid artritli ve Ankilozan Spondilitli hastalarda radyografik  erozyon yada kemik formasyonuna neden olabilecek potansiyel belirteçlerin incelenmesi.
 • Ankilozan Spondilit hastalarında Anti TNF-α tedavisi sonrası radyolojik progresyon ile ilişkili belirteçlerin serum düzeylerindeki değişimin incelenmesi.