ÖZEL Salihli Can Hastanesi

Özel Salihli Can Hastanesi

Op.Dr. Nazan ÇELİK

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Yabancı Dil
İngilizce
Eğitim

2009-2013: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum

2002-2008: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Mesleki İlgi Alanları
  • İNFERTİLİTE  TANI VE TEDAVİSİ
  • RİSKLİ GEBELİK TAKİBİ
  • DOĞUM 
Bilimsel Aktivite ve Ödüller

KRONİK BOR ETKİSİNDE KALAN VE KALMAYAN KADINALARDA HPV GENOTİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI- TUBİTAK 2012-2014

Mesleki Etkinlikler ve Görevler
  • SAĞLIK BAKANIĞI HPV VE KANSER SEMPOZYUMU-2014
  • ULUSAL JİNOKOLOJİ VE OBSTETRİ KONGRESİ-2015
  • ULUSAL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ VE İNFERTİLİTE KONGRESİ-2016
  • ÜREME TIBBINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE ÜREME TIBBI DERNEĞİ KURSU-2014
  • TEMEL OBSTETRİK ULTRASONOGRAFİ KURSU-2012
  • EGE BÖLGESİ JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ SEMPOZYUMU-2010
Katıldığı Mesleki Eğitim ve Kurslar

21-23.04.2014 Sağlık Bakanlığı HPV ve Kanser Sempozyumu

11-15.05.2015 Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

27-30.09.2012 5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Kongresi

15.01.2011 Temel Obstetrik Ultrasonografi Kursu

17-22.05.2011 9. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi

20.03.2010 Jinekolojik Görüntüleme Kursu Türk Radyoloji Derneği

4-5.12.2010 Üreme Tıbbında Güncel Yaklaşımlar Üreme Tıbbı Derneği Kursu

25-26.12.2010 Ege Bölgesel Jinekolojik Onkoloji Sempozyumu 

Tübitak Projeleri

2012-2014-KRONİK BOR ETKİSİNDE KALAN VE KALMAYAN KADINLARDA HPV SIKLIĞI İLE GENOTİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI