ÖZEL Salihli Can Hastanesi

Özel Salihli Can Hastanesi

Op. Dr. Savaş BÜYÜKKEÇECİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Yabancı Dil
İngilizce
Eğitim

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Kliniği
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Yayınları

1 – Dr.Savaş BÜYÜKKEÇECİ , Dr.Füsun DEMİRÇİVİ , Dr.İsmail AKKOL , Dr.Şevket TEKTAŞ , Dr. Mehmet ÇUHADAR , Dr. Kemal KAPANOĞLU : Cerrahi Tedavi Uygulanan Spontan Serebellar Hematomlar, 7 Olguluk Klinik Çalışma. Gata Bülteni 32 : 373 – 379 (1990;)
2- Savaş BÜYÜKKEÇECİ , Kemal KAPANOĞLU , Mehmet ÇUHADAR , Şevket TEKTAŞ : Verteks Epidural  Hematom Olgusu. Nöral  Bil. D. 1992 , 9 : 3
3 – Dr.Mustafa BAŞOĞLU , Dr.Behiye MUNGAN , Dr.Savaş BÜYÜKKEÇECİ : Bilateral  Okülomotor Sinir Felci.  İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi , XXVIII , 4 , 1990
4 – F.Demirçivi , N.Özkan , S. Büyükkeçeci , I.Yurt ,F.Miniksar and S.Tektaş : Travmatik Subarachnoid Hemorrhage , Analysis of 89 Cases , Acta Neurochir (Wien) (1993) 122 : 45 – 48
5 – Dr.İsmail AKKOL , Dr. Şevket TEKTAŞ , Dr.Savaş BÜYÜKKEÇECİ , Dr.Mehmet ÇUHADAR , Dr.Nazmi ÖZKAN : İzmir Devlet Hastanesinde Posterior Fossa Cerrahisi. Türk Nöroşirurji Dergisi Ek2 : 89 – 92 , 1990

Uzmanlık Tezi

Cloward Tekniği ile Servikal Spinal Kolona Anterior Yaklaşım (39 hastanın analizi). İZMİR / 1992

Üyelikler

Türk Tabipler Birliği

Türk Nöroşirurji  Derneği

Sözlü ve Poster Bildiriler

1 – Dr.Savaş BÜYÜKKEÇECİ , Dr.Füsun DEMİRÇİVİ , Dr.İsmail AKKOL , Dr.Şevket TEKTAŞ , Dr.Mehmet ÇUHADAR , Dr.Kemal KAPANOĞLU : Cerrahi Tedavi Uygulanan Spontan Serebellar Hematomlar. Türk Nöroşirurji  Kongresi  1989 Antalya

2 – Dr.Savaş BÜYÜKKEÇECİ , Dr.Necati DEMİRHAN , Dr.Muammer ATICI , Dr.Şevket TEKTAŞ : Cloward Tekniği ile Yapılmış Servikal Anterior Füzyon Operasyonu. Türk Nöroşirurji  Kongresi . 1988 ANTALYA