ÖZEL Salihli Can Hastanesi

Özel Salihli Can Hastanesi

Op.Dr. Çağlan ERTUĞRUL

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Yabancı Dil
İngilizce
Eğitim

Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı (2013)
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (2007)

 

Mesleki İlgi Alanları
 • Gebe takibi (yüksek riskli gebelikler dahil ) 
  Doğum, doğal doğum
  Vajinal estetik operasyonları
  Ayrıntılı Ultrason (anomali taraması)
  Laparaskopik ameliyatlar;
  Over kisti (yumurtalık kisti , çikolata kisti – endometrioma ameliyatları)
  Myomektomi (Rahimden ur çıkarma ameliyatları)
  Histerektomi (Rahimin alınması ameliyatları)
  Rahim ve idrar kesesinin sarkması ile ilgili ameliyatlar
  İdrar kaçırma ameliyatları
  Histeroskopik ameliyatlar
  Jinekolojik kanser taramaları
  Kısırlık tanı ve IUI (AŞILAMA) tedavileri
Yayınları

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.    Evaluation of growth hormone, growth hormon releasing hormon, insulin, insulinlike growth factor binding protein-4, pregnancy associated plasma protein a in serum and peritoneal fluid of patients with endometriosis, Acar B , Ozay AC, Emekci O, Ertugrul C. 23rd European Congress of Obstetrics and Gynaecology, Glascow , İskoçya, 2014 Mayıs

2.    Serum and peritoneal fluid levels of fibroblasric growth factor-2 levels in women with endometriosis. Acar B, Ertugrul C, Janbakhisov T, Altun ZS, Güner Akdoğan G.   XX. FIGO World congress, Roma; Ekim 2012

3.    Follicular Varıant Of Papıllary Thyroıd Carcınoma Arısıng In Mature Cystıc Teratoma Of The Ovary: A Case report. Acar B, Ertugrul C, Koyuncuoglu M, Ülgün M, Güray Durak M, Saatlı HB, Sevinc A, Çömlekçi A.  XX. FIGO World congress, Roma; Ekim 2012

4.    Serum and peritoneal fluid of endoglin levels in women with endometriosis. Acar B, Ertugrul C, Janbakhisov T, Altun ZS, Güner Akdoğan G.  XX. FIGO World congress, Roma; Ekim 2012

5.    Effects of endogenous pitutitary and sex steroid hormone levels on bone mıneral density in healthy postmenopausal women. Ertuğrul Ç, Okyay RE, Acar B, Önvural B. EBCOG 2012 Congress, Talinn, Estonya

6.    Relations between fasting serum glucose, age, body mass index, serum levels of 25-OH vitamin D and parathyroid hormone and risk of osteoporosis in healthy postmenopausal Turkish women. Acar B, Okyay RE, Ertuğrul Ç, Önvural B, Seçil B. EBCOG 2012 Congress, Talinn, Estonya

7.    The relationship between serum lipid profile,fasting serum glucose, serum levels of insulin, insulin like growth factor-1, growth hormone, insulin like growth factor binding protein-3 and bone mineral density in healthy postmenopausal women. Okyay RE, Ertuğrul Ç, Acar B, Önvural B, Seçil B. EBCOG 2012 Congress, Talinn, Estonya

8.    Serum element contens and mammographic density in healty postmenopausal Turkish women. Ertuğrul Ç, Okyay RE, Acar B, Önvural B, Seçil B. EBCOG 2012 Congress, Talinn, Estonya

9.    Effects of endogenous hormones, serum lipid profile and insulin resistance on mamographic densithy in healty postmenopausal Turkish women. Okyay RE, Ertuğrul Ç, Acar B, Önvural B, Seçil B. EBCOG 2012 Congress, Talinn, Estonya

10. . Serum element contents and osteoporosis in postmenopausal Turkish women. Ertuğrul Ç, Acar B, Korkmaz Z, Okyay RE, Şimşek H, Önvural B, Küçük B. 13. World Congress on menopause, Roma,İtalya, Haziran 2011 ( Sözlü sunum )

11. The relationship between thyroid functions and postmenopaussal osteoporosis. Acar B, Ertuğrul Ç, Okyay RE, Korkmaz Z, Çömlekçi A, Şimşek H, Küçük B. 13. World Congress on menopause, Roma,İtalya, Haziran 2011 ( Sözlü sunum)

12. The relationship of serum vitamin B12,folic acid,homocysteine and c-reactive protein levels with osteoporosis in postmenopausal women. Ertuğrul Ç, Okyay RE, Acar B,  Korkmaz Z, Önvural B, Küçük B.    9. Turkish-German Gynecology Congress, Antalya, Mayıs 2011. ( Sözlü sunum )

13. Relationships between serum levels of pituitary and steroid hormnoes,insulin like growth factors,mamographic density and another breast cancer risk factors in postmenopausal women.  Ertuğrul Ç, Okyay RE, Acar B,  Emekçi Ö, Önvural B, Küçük B.  9. Turkish-German Gynecology Congress, Antalya, Mayıs 2011

14. Effect of endogenous pitüitary and steroid hormone levels on bone mineral density in healty postmenopausal women. Acar B,  Ertuğrul Ç, Okyay RE, Soysal D, Önvural B, Küçük B, Şimşek H. 9. Turkish-German Gynecology Congress, Antalya, Mayıs 2011

15. . Biochemical markers of bone turnover and the risk of fractures in healthy postmenopausal women. Okyay RE, Ertuğrul Ç, Acar B,  Korkmaz Z, Önvural B, Küçük B, Şimşek H.   9. Turkish-German Gynecology Congress, Antalya, Mayıs 2011

16. Comparison of IVF and spontaneous twin pregnancies. Soysal D, Okyay RE, Ertuğrul Ç, Emekçi Ö, Doğan ÖE, Altunyurt S. 9. Turkish-German Gynecology Congress, Antalya, Mayıs 2011

17. Embryo reduction versus expectant management in triplet gestations. Okyay RE,  Soysal D, Ertuğrul Ç, Soysal S, Gülekli B, Altunyurt S.  9. Turkish-German Gynecology Congress, Antalya, Mayıs 2011

18. A case of pregnancy complicated by the development of a tubo-ovarian abscess following an aspiration of endometrioma during oocyte pick-up. Acet F, Okyay RE, Ertuğrul Ç, Soysal D, Demir N.    9. Turkish-German Gynecology Congress, Antalya, Mayıs 2011

19. Retrospective analysis of the follicle loss after laparoscopic excision of endometriomas compared to benign non-endometriotic ovarian cysts. Doğan ÖE, Ulukuş Ç, Okyay RE, Ertuğrul Ç, Saygılı U, Koyuncuoğlu M.    38. Global Congress of Minimally Invasive Gynecology Annual meeting of AAGL, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, Kasım 2009

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.       Histerosalpingografi çekilme zamanının kontrollü ovaryan stimülasyon ve intrauterin inseminasyon sikluslarında klinik gebelik oranlarına etkisi. Okyay RE, Acet F, Ertuğrul Ç, Koyun E, Kovalı M, Doğan ÖE, Gülekli B. 4. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Antalya, Eylül 2013

2.       Oral kontraseptif ile hazırlanmış ICSI sikluslarında GNRH agonistleri ile antagonistlerinin siklus parametreleri ve canlı doğum sonuçlarına etkilerinin araştırılması.  Doğan ÖE, Okyay RE, Kovalı M, Doğan S, Ertuğrul Ç.   5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Eylül 2012


Uluslararası Makaleler

1.       Comparative evaluation of serum levels of main minerals and postmenopausal osteoporosis. Okyay E, Ertugrul C, Acar B, Sisman AR, Onvural B, Ozaksoy D. Maturitas. 2013 December

2.       Comparison of uterine exteriorization and in situ repair during cesarean sections. Gode F, Okyay RE, Saatli B, Ertugrul C, Guclu S, Altunyurt S. Arch Gynecol Obstet. 2012 June

3.       Retrospective analysis of follicle loss after laparoscopic excision of endometrioma compared with benign nonendometriotic ovarian cysts. Dogan E, Ulukus EC, Okyay E, Ertugrul C, Saygili U, Koyuncuoglu M. Int J Gynaecol Obstet. 2011 August

Ulusal Makaleler

1.       In Vitro Oosit Matürasyonu. Türkiye Klinikleri Dergisi İnfertil Hastalarda Yardımcı Üreme Teknikleri Özel Sayısı Gülekli B, Ertugrul Ç, Okyay RE. Cilt:6 Sayı:1 Sayfa:85-90, 2013