ÖZEL Salihli Can Hastanesi

Özel Salihli Can Hastanesi

Dr. Ali EREM

Acil Servis

Yabancı Dil
İngilizce
Eğitim

 9 Eylül Tıp Fakültesi(1984)

 


 

Mesleki İlgi Alanları

Acil Tıp
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Aynı zamanda kurumumuz da Mesul Müdür Yardımcılığı Görevini üstlenmektedir.
 

Mesleki Etkinlikler ve Görevler

Manisa Tabip Odası Merkez Konsey Delegeliği

Yayınları

Performansın sağlık sistemine etkileri konulu araştırma yazısı ve birinci basamakta sağlık hizmetlerinin sunumu konulu çalışması, tıp ve tarih dergilerinde yayınlaşmış, çeşitli sempozyumlarda sunulmuştur.