ÖZEL Salihli Can Hastanesi

Özel Salihli Can Hastanesi

Doç Dr. Şeref YÜKSEL

Nefroloji Uzmanı

Yabancı Dil
İngilizce
Eğitim
 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi   (Lisans - Yüksek Lisans)  1991
 • İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği   ( Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık )   1998
 • Süleyman Demire Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD   ( Tıpta Yan Dal Uzmanlık )   2009
Yayınları
 • Interleukin-18 Binding Protein Pretreatment Attenuates Kidney Injury Induced by Hepatic Ischemia Reperfusion. Gonul Y, Kazandı S, Kocak A, Ahsen A, Bal A, Karavelioglu A, Hazman O, Turamanlar O, Kokulu S, Yuksel S. Am J Med Sci. 2016 Aug;352(2):200-7.
 • Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastaların Mizaç ve Karakter Özellikleri ve Yaşam Kalitesi. F Pehlivan, Ş Yüksel, A Ahsen, K Coşkun, Hİ Güzel, H Mayda. Odu Tıp Derg, 2016; 3: 13-6.
 • L-Carnitine Supplementation Reduces Short-Term Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting. Aldemir M, Pektaş MB, Parlar Aİ, Akcı Ö, Emren SV, Tecer E, Adalı F, Yüksel Ş, Darçın OT. Int Surg. 2015;100(7-8):1160-8.
 • Atherogenic index as a predictor of atherosclerosis in subjects with familial Mediterranean fever. Acay A, Ulu MS, Ahsen A, Ozkececi G, Demir K, Ozuguz U, Yuksel S, Acarturk G. Medicina (Kaunas). 2014;50(6):329-33.
 • The Relationship Between Dipping- Nondipping Arterial Blood Pressure Pattern and Frequency of Restless Legs Syndrome with Related Factors. MS Ulu, A Ahsen, O Akci, F Yaman, G Yaman, K Demir, S Yuksel, G Acarturk. The Anatolian Journal of Cardiology.  2015 Apr;15(4):284-8.
 • Protective Effect of Melatonin on Infrarenal Aortic Occlusion: This Effect Is Related to Anti-inflammatory Effect and Antioxidant Effect. Ahsen, A, Gonul Y, Genc A, Ulu MS, Yagmurca M, Kocogulları CU, Celik S, Yuksel S. Inflammation, 2014; 37(4):1111-9.
 • As a New Inflammatory Marker for Familial Mediterranean Fever: Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio. Ahsen A, Ulu MS, Yuksel S, Demir K, Uysal M, Erdogan M, Acarturk G. 2013;36(6):1357-62.
 • Do MEFV Mutations Influence Arterial Stiffness in FMF Patients. Ulu SM, Acay A, Ahsen A, Yuksel S, Acaturk G, Solak M. Int J Res Med Sci. 2014; 2(1): 270-3.
 • Is impaired sleep quality responsible for a nondipping pattern even in normotensive individuals? Ulu SM, Ulu S, Ulasli SS, Yaman G, Ahsen A, Ozkececi G, Yuksel S. Blood Press Monit. 2013;18(4):183-7.
 • The relationship between vitamin D and PTH levels and cardiovascular risk in the elderly hypertensives. Ulu SM, Ulaslı A, Yaman F, Yaman G, Özkececi G, Yuksel S. Clin Exp Hypertens, 2014; 36(1): 52-7.
 • Surprising Situation Due To Icodextrin. MS Ulu, M Polat, S Yuksel. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, doi: 10.5262/tndt.2014.1003.23.
 • Hiponatreminin Nadir Bir Sebebi: Sefaperazon-Sulbactam. MS Ulu, F Kurban, S Akgür, E Bozkurt, S Yuksel. Kocatepe Tıp Dergisi, 2016; 17: 66-8.
 • Mean Platelet Volume, A Possible New Marker İn Acute Peritonitis? MS Ulu, G Asık,A Acay, A Ahsen, G Yaman, S Yuksel. Eur J Gen Med, 2015; 12 (1): 13-7.
 • Evaluation of Arterial Stiffness with Plasma GGT Levels and Pulse Wave Velocity Measurement in Patients with FMF. F Yılmaz, MS Ulu, O Akci, A Ahsen, K Demir, S Yuksel. Eur J Rheumatol 2014; 1(1): 11-3.
 • Diyabetik olmayan bireylerde insülin direnci mikroalbüminüri ilişkisi. A Ahsen, MS Ulu, A Acay, A Elbir, S Yuksel. Bozok Tıp Derg, 2014; 4 (3): 36-40.
 • Akut Böbrek Yetmezliği tanısıyla kliniğimizde yatan olguların analizi. A Ahsen, MS Ulu, S Yuksel, K Demir, M Uysal, G Acarturk. Kocatepe Tıp Dergisi, 2015; 16: 17-24.
 • İnsülin Direnci. MS Ulu, S Yuksel. Kocatepe Tıp Dergisi, 2015; 16: 238-43.
 • İnsülin direnci olan hastalarda homosistein düzeylerinin değerlendirilmesi. A Ahsen, MS Ulu, A Acay, E Bozkurt, S Yuksel. Odu Tıp Derg / Odu J Med , 2014; 2: 30-35.
 • The role of carnitine in preventing renal damage developed as a result of infrarenal aortic ischemia-reperfusion. Yuksel S, Sezer MT, Sahin O, Sutcu R, Kocogulları C, Yilmaz HR, Uz E, Kara Y, Aydin B, Altuntas A. Renal Failure, 2011; 33(4): 440-9.
 • Afyonkarahisar ve çevresinde diyalize giren kronik böbrek yetmezlikli hastalardaki deri bulguları. Güder S, Karaca Ş, Kulaç M, Yüksel Ş, Güder H, Turk derm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi Dergisi, 2012;46(4): 181-5.
 • Cardiac autonomic dysfunction in hemodialysis patients: the value of heart rate turbulence. Celik A, Melek M, Yuksel S, Onrat E, Avsar A, Hemodial Int., 2011; 15(2): 193-9.
 • Novel Approach for The Prevention of Contrast Nephropathy. Colbay M, Yuksel S, Uslan I, Acarturk G, Karaman O, Bas O, Mollaoglu H, Yagmurca M ve Ozen OA. Toxicol. Pathol., 2010; 62(1):81-9.
 • Increased Serum Osteoprotegerin Levels Associated with Decreased Bone Mineral Density in Familial Mediterranean Fever. Yuksel S, Samli H, Colbay M, Dundar U, Acarturk G, Demir S, Koken T, Aktepe OC, Kavuncu V ve Solak M. Tohoku j. Exp. Med., 2009;217: 321-7.
 • Yüksel Ş, Yılmaz , Demir M, Ertürk J, Acartürk G, Koyuncuoğlu HR ve Sezer MT. Diyaliz Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu ve İlişkili Faktörler. Türkiye Klinikleri J Med Sci., 2009;29: 344-52.
 • Does Helicobacter pylori-induced inflammation of gastric mucosa determine the severity of symptoms in functional dyspepsia? Turkkan E, Uslan I, Acarturk G, Topak N, Kahraman A, Dilek FH, Akcan Y, Karaman O, Colbay M ve Yuksel S. Gastroenterol, 2009; 44: 66-70.
 • Comparison of Sleep Quality Between Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Patients. Eryavuz N, Yuksel S, Acarturk G, Uslan I, Demir S, Demir M ve Sezer MT. Urol. Nephrol.,2008; 40: 785-91.
 • Carotid Hemodynamic Parameters in Hemodialysis Patients. Karaman O, Albayrak R, Colbay M, Yuksel S, Uslan I, Acarturk G ve Saglam H. Urol. Nephrol., 2008; 40: 779-84.
 • The Effects of Weight Loss on Normal Transaminase Levels in Obese Patients. Uslan I, Acarturk G, Karaca E, Albayrak R, Yuksel S, Colbay M, Karaman O ve Akcan Y, J. Med. Sci.,2007; 334: 327-30.
 • The Relationship Between Arteriovenous Fistula Blood Flow Rate and Pulmonary Artery Pressure in Hemodialysis Patients. Acarturk G, Albayrak R, Melek M, Yuksel S, Uslan I, Atli H, Colbay M, Unlu M, Fidan F, Asci Z, Cander S, Karaman O ve Acar M,  Urol. Nephrol.,2008; 40: 509-13.
 • Severe Hyperkalemia: A Retrospective Study. Yüksel Ş, Çölbay M, Acartürk G, Uslan İ, Karaman Ö ve Maralcan M, J. Gen. Med.,2008; 5: 80-3.
 • Evalution of The Diagnostic Criteria of Restless Legs Syndrome in Hemodialysis Patients.Yüksel Ş, Çölbay M, Yaman M, Uslan İ, Acartürk G ve Karaman Ö, J. Gen. Med., 2007;4: 145-8.
 • Hemodynamic Changes in the Cephalic Vein of Patients with Hemodialysis Arteriovenous Fistula. Albayrak R, Yuksel S, Colbay M, Degirmenci B, Acarturk G, Haktanir A ve Karaman O, Clin. Ultrasound.,2007; 35: 133-7.
 • Obstructive Sleep Apnoea, Glucose Tolerance and Liver Steatosis in Obese Women. Acarturk G, Unlu M, Yuksel S, Albayrak R, Koken T ve Peker Y, Int. Med. Res.,2007; 35: 458-66.
 • Investigation of Hemodialysis Patients in terms of the Presence of Occult Hepatitis B. Altindis M, Uslan I, Cetinkaya Z, Yuksel S, Ciftci IH, Demirturk N, Ozdemir M, Arslan F ve Aktepe OC,  Bul., 2007; 41: 227-33.
 • Two cases of acute endosulfan toxicity. Yavuz Y, Yurumez Y, Kucuker H, Ela Y ve Yuksel S, Clin Toxicol (Phila)., 2007; 45: 530-2.
 • The cutaneous silent period in diabetes mellitus.Yaman M, Ukuduz D, Yuksel S, Pay G ve Kiziltan ME, Lett., 2007; 419: 258-62.
 • Temperament and character profile in patients with essential hyperhidrosis. Karaca S, Emul M, Kulac M, Yuksel S, Ozbulut O, Guler O ve Gecici O, , 2007; 214: 240-5.
 • Scintigraphic Evaluation of Renal Function in Patients with Hepatitis B Virus Infection. Kaya E, Demirdal T ve Yüksel Ş, , Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 2008; 1: 4-10.
 • Hemodiyaliz Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu. Atlı H, Çölbay M, Demir S, Yüksel Ş, Uslan İ, Acartürk G, Karaman Ö, Köken T, Melek M, Bakırköy Tıp Dergisi, 2008; 4: 8-13.
 • Tek Seans Hemodiyalizin Çeşitli Oksidatif Stres Markerları Üzerine Etkisi. Demir M, Vural CD, Yılmaz N, Yüksel Ş ve Sezer MT, Tıp Araştırmaları Dergisi,2007; 5: 74-7.
 • Diyabetli Hasta Eğitiminde Bireysel ve Grup Eğitimlerinin Hasta Bilgi Düzeyine ve Anksiyete/Depresyon Durumuna Etkilerinin Değerlendirilmesi. Erem Ö, Yüksel Ş, Demirel R, Uslan İ ve Acartürk G, Dahili Tıp Bilimleri, 2007; 2: 143-7.
 • Obezlerde Metabolik Sendromun Dünya Sağlık Örgütü Erişkin Tedavi Paneli-III Kriterlerine Göre Karşılaştırılması. Acartürk G, Karaca E, Yüksel Ş, Çölbay M, Uslan İ, Karaman Ö ve Paşalı Kilit T, Dahili Tıp Bilimleri, 2007; 2: 107-11.
 • Akut Hepatitin Nadir Sebeplerinden Biri Epstein Barr Virus: Olgu Sunumu. Karaman Ö, Uslan İ, Çölbay M, Acartürk G, Yüksel Ş ve Danalıoğlu A, Bakırköy Tıp Dergisi, 2007; 3: 115-7.
 • Hemodiyaliz Tedavisi Alan Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında Psikososyal Değerlendirme. Güler Ö, Yüksel Ş, Acartürk G, Emül HM, Özbulut Ö, Çölbay M, Uslan İ, Karaman Ö ve Geçici Ö, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2007; 8: 173-8.
 • Hemodiyaliz Hastalarının Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi ile Değerlendirilmesi. Çölbay M, Yüksel Ş, Fidan F, Acartürk G ve Ünlü M, , Tüberküloz ve Toraks, 2007; 55: 167-73.
 • Huzursuz Bacak Sendromlu Hemodiyaliz Hastalarında Uyku Kalitesi. Çölbay M, Yüksel Ş, Acartürk G, Uslan İ ve Karaman Ö, Genel Tıp Dergisi, 2007; 17: 35-41.
 • Ratlarda Sisplatin ile İndüklenmiş Böbrek Hasarına Karşı Melatonin ve Gingko Bilobanın Koruyucu Etkileri. Yağmurca M, Baş O, Şahin Ö, Nacar A, Yüksel Ş ve Narcı A, Kocatepe Tıp Dergisi, 2007; 8: 29-34.
 • Geçici Hemodiyaliz Kateterlerinde Kolonizasyon. Yüksel Ş, Acartürk G, Uslan İ, Çölbay M, Karaman Ö, Arslan Z, Çetinkaya Z ve Demir S, Bakırköy Tıp Dergisi, 2006; 2: 92-6.
 • A Retrospective Evaluation of Patients with Vitamin B12 Deficiency. Yüksel Ş, Uslan İ, Acartürk G, Çölbay M, Karaman Ö, Maralcan M ve Demir S, Bakırköy Tıp Dergisi, 2006; 2: 126-9.
 • Hemodiyaliz Hastalarında Okült Hepatit B Virus Enfeksiyonu Sıklığı. Uslan İ, Yüksel Ş, Altındiş M, Acartürk G, Çölbay M, Çetinkaya Z, Demir S ve Karaman O, Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 2006; 15: 155-9.
 • 99m TcMAA ile Yapılan Tüm Vücut Sintiragrafisiyle Kronik Karaciğer Hastalarında Hepatopulmoner Sendrom Sıklığı. Yüksel Ş, Alper E, Atalay M, Gözeten M ve Demir S, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 2003; 41: 41-4.
 • Karnitin Tedavisinin Hemodiyaliz Hastalarında Lipid Profiline, Hemogram Değerlerine, Kardiyak Fonksiyonlara ve Nöropatiye olan Etkileri, Koral A, Varer S, Yüksel Ş, Eke S ve Soyak T, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 1997; 3: 31-5