ÖZEL Salihli Can Hastanesi

Özel Salihli Can Hastanesi

Op.Dr. Osman KOCA

Üroloji (Bevliye) Uzmanı

Yabancı Dil
İngilizce
Eğitim

İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği (2013)
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (2007)
 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Radikal Prostatektomi Yapılan Hastalarda Biyokimyasal Rekürrensi Öngören Faktörler

Mesleki İlgi Alanları

Kısırlık Tedavisi  (İnfertilite)
İdrar Kaçırma Cerrahisi (İnkontinans)
Benin Prostat Hiperplaziyası
EndoÜroloji (Böbrek taşı, üreter taşı, mesane taşı)
ÜreOnkoloji (Prostat MesanE, testis, böbrek kanserleri)
Prostat Cerrahisi

 

 

 

 

Yayınları

1. Sıtkı Ün, Yüksel Yılmaz, Mehmet Yıldırım, Fırat Akdeniz, Hakan Türk, Osman Koca  Ciddi Yanik Travmasi Olan Hastalarda Hastane Kaynakli Idrar Yolu Enfeksiyonu Sikligi Ve Risk Faktorlerinin Arastirilmasi - Investigation Of Prevalance And Risk Factors For Hospital-Acquired Urinary Tract Infection In Patients With Severe Burn Injury . Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015 Jan;21(1):57-62

2. Tarhan H, Akarken İ, Koca O, Ozgü I, Zorlu F Effect of Preputial Type on Bacterial Colonization and Wound Healing in Boys Undergoing Circumcision Korean J Urol 2012;53:431-434

3. Osman Koca , Sıtkı Ün, Hakan Türk , Ferruh Zorlu , The factors predicting biochemical recurrence in patients with radical prostatectomy, Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2015; 87, 4

4. Tarhan H,Divrik RT, Koca O, Altok M, Zorlu F Mesane Leiyomiyomu: İki Olgu Bladder Leiomyoma: Two Cases Turkiye Klinikleri J Urology 2010;1(3):91-4

5. Ün S, Koca O,Türk H, Tarhan H, Divrik R T Düşük Risk Lokalize Prostat Kanserli Hastalarda Aktif İzlem Sonuçlarımız. Results of active surveillance in low-risk localized prostate cancer patients  Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine/ 2014; 53(2): 75-78

6. Türk H Ün S Koca O Yoldaş M Tarhan H - Nadir Bir Prostat Kanseri: Primer Taşlı Yüzük Hücreli Adenokarsinom. A rare prostate cancer: Primary signet ring cell adenocarcinomaEge Tıp Dergisi /Ege Journal of Medicine 2014;53(3): 170-172

7. Sitki Un, Hakan Turk, Osman Koca, Rauf Taner Divrik, Ferruh ZorluRadikal Prostatektomi Yapilan Dusuk Risk Prostat Kanserli Hastalarda Biyokimyasal Rekurrensi Ongoren Faktorler- Factors Determining Biochemical Recurrence In Low-Risk Prostate Cancer Patients That Had Radical Prostatectomy Turkish Journal of Urology 2015; 41: 61-66

8. Şahin AF, Balaban Y, Konyalıoğlu E, Koca O, Divrik RT, Ferruh Zorlu. İlk Tanı Anında Prostat Kanseri Hastalarının Özellikleri. 20.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya 2008.(Poster)

9. Bulut V, Şahin AF, Altok M, Koca O, Divrik RT, Zorlu F. TRUS Eşliğinde Alınan On Kor ve Üstü Prostat Biyopsisinin Kanser Yakalama ve Komplikasyon Oranları. 20.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya 2008.(Poster)

10. Düşük Risk Prostat Ca Tanılı Hastalarda Aktif İzlem Takip Sonuçlarımız. 1.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi. Antalya, Mayıs 2012 (Sözlü Sunum)

11. Radikal Postatektomi Sonrası Psa Rekürrensi. 1.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi. Antalya, Mayıs 2012 (Sözlü Sunum)

12. Radikal Prostatektomide Lenf Nodu Diseksiyonu Her Hastada Gereklimidir? Lenf Nodu İnvazyonununu Öngören Faktörler. 11.Üroonkoloji Kongresi, Antalya 2013 (Sözlü Sunum)

13. Ün S, Türk H, Koca O, Divrik RT, Zorlu F. Factors determining biochemical recurrence in low-risk prostate cancer patients who underwent radical prostatectomy. Turk J Urol. 2015 Jun;41(2):61-6. doi: 10.5152/tud.2015.65624.

14. Ün S, Koca O,Türk H, Tarhan H, Divrik R T Düşük Risk Lokalize Prostat Kanserli Hastalarda Aktif İzlem Sonuçlarımız. Results of active surveillance in low-risk localized prostate cancer patients  Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine/ 2014; 53(2): 75-78

15. Nadir bir prostat kanseri : Primer taşlı yüzük hücreli adenokarsinom. Türk H, Ün S, Koca O, Yoldaş M, Tarhan H Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2014;53(3): 170-172